• A N U N Ţ

  31.07.2015


  Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, concurs de ocupare a funcţiei publice de execuție vacantă de inspector grad profesional superior la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane

 • A N U N Ţ

  27.07.2015


  Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, concurs de  ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacantă de consilier grad profesional superior la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții ...

 • Înscrieri pentru programul Artist-in-Residence-Programme în anul 2016

  22.07.2015


  KulturKontakt Austria, în cooperare cu Cancelaria Federală a Austriei, oferă 50 de rezidenţe artistice la Viena și Salzburg, în cadrul programului Artist-in-Residence 2016

 • ANUNȚ

  21.07.2015


  Apel la candidatură pentru includerea pe lista experților independenți ai Institutului European de Itinerarii Culturale

 • A N U N Ț

  20.07.2015


  privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior al doamnei Dumitru Elena, inspector de specialitate debutant la Compartimentul Promovarea Patrimoniului Cultural din cadrul Direcției Generale Juridică și Patrimoniu Cultural, în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II

 • ANUNȚ

  17.07.2015


  Festivalului Internațional de Artă Coregrafică „Sojski Karagod” (Hora de la Sozhsk) - 10-13 septembrie 2015

 • Oportunităţi de finanţare lansate de Comisia Europeană

  15.07.2015


  Comisia Europeană a anunțat lansarea unei proceduri de achiziție publică pentru derularea unui studiu al cărui obiectiv este acela de a identifica și analiza cele mai bune exemple de finanțare de tip crowdfunding din domeniul sectoarelor culturale și creative, incluzând arhitectura, arhivele, bibliotecile, muzeele, obiectivele de patrimoniu cultural

 • Întâlnirea de preselecţie pentru adoptarea listei scurte a oraşelor candidate la titlul de CEAC 2021

  15.07.2015


  Ministerul Culturii, în calitate de autoritate naţională responsabilă de organizarea şi gestionarea competiţiei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România, va organiza întâlnirea de preselecţie pentru adoptarea listei scurte a oraşelor candidate la titlul menţionat anterior în perioada 7-10 decembrie 2015

 • COMUNICAT DE PRESĂ

  14.07.2015


  Conferinţa specială „Dimensiune europeană şi implicare comunitară” (Capitale Europene ale Culturii 2021)


 • A N U N Ț

  09.07.2015


  privind concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție temporar vacant de consilier pentru afaceri europene la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

  13.07.2015


  la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier grad profesional asistent la Compartimentul Relații Internaționale – Direcția Relații Internaționale și Afaceri Europene din cadrul Ministerului Culturii

 • Înscrieri pentru programul Artist-in-Residence-Programme în anul 2016

  22.07.2015


  KulturKontakt Austria, în cooperare cu Cancelaria Federală a Austriei, oferă 50 de rezidenţe artistice la Viena și Salzburg, în cadrul programului Artist-in-Residence 2016

 • Oportunităţi de finanţare lansate de Comisia Europeană

  15.07.2015


  Comisia Europeană a anunțat lansarea unei proceduri de achiziție publică pentru derularea unui studiu al cărui obiectiv este acela de a identifica și analiza cele mai bune exemple de finanțare de tip crowdfunding din domeniul sectoarelor culturale și creative, incluzând arhitectura, arhivele, bibliotecile, muzeele, obiectivele de patrimoniu cultural

 • REZULTATELE

  08.07.2015


  Sesiunii de selecţie a ofertelor culturale depuse în cadrul Programului Cultural Naţional pentru susţinerea financiară a taberelor de creaţie plastică naţionale şi internaţionale

 • Întâlnirea de preselecţie pentru adoptarea listei scurte a oraşelor candidate la titlul de CEAC 2021

  15.07.2015


  Ministerul Culturii, în calitate de autoritate naţională responsabilă de organizarea şi gestionarea competiţiei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România, va organiza întâlnirea de preselecţie pentru adoptarea listei scurte a oraşelor candidate la titlul menţionat anterior în perioada 7-10 decembrie 2015

 • COMUNICAT DE PRESĂ

  14.07.2015


  Conferinţa specială „Dimensiune europeană şi implicare comunitară” (Capitale Europene ale Culturii 2021)

 • ANUNȚ

  21.07.2015


  Apel la candidatură pentru includerea pe lista experților independenți ai Institutului European de Itinerarii Culturale

 • A N U N Ț

  20.07.2015


  privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior al doamnei Dumitru Elena, inspector de specialitate debutant la Compartimentul Promovarea Patrimoniului Cultural din cadrul Direcției Generale Juridică și Patrimoniu Cultural, în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II