Mergi la conţinutul principal

Serviciul Afaceri Europene

Serviciul Afaceri Europene (SAE) funcționează în cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene și asigură coordonarea, coerența și continuitatea participării ministerului la procesul decizional și legislativ al UE. Totodată, SAE monitorizează îndeplinirea obligațiilor României în calitate de stat membru UE, prin punerea în aplicare corectă a legislației, programelor, inițiativelor și acțiunilor UE cu incidență în domeniul culturii.

Structura este responsabilă de consilierea conducerii și a personalului instituției în privința obligațiilor ministerului pe linia integrării europene și a implementării aquis-ului comunitar. De asemenea, consilierea acordată vizează toate spețele cu implicații în ceea ce privește exercitarea calității de stat membru UE, atât din perspectiva drepturilor și obligațiilor ce revin României, cât și a necesității corelării și coordonării pozițiilor naționale exprimate în cadrul altor foruri și structuri internaționale.

Printre activitățile gestionate la nivelul SAE fac parte, de exemplu, problematicile discutate la nivel comunitar în legătură cu afacerile culturale generale, domeniul audiovizual sau drepturile de autor și drepturile conexe. Pentru detalii despre acestea puteți consulta și secțiunea Uniunea Europeană a website-ului.
 
Totodată, SAE menține relația cu parlamentarii naționali și cu membrii Parlamentului European pentru chestiunile de referință în domeniul problematicilor europene corespunzător ariei de competențe instituționale ale Ministerului Culturii.

SAE își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, cu modificările și completările ulterioare.