Mergi la conţinutul principal

ANUNȚ

 În atenția instituțiilor de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior cu activitatea în domeniul cercetării arheologice

 

În vederea gestionării solicitărilor de autorizații de cercetare arheologică sistematică pentru campania arheologică din anul 2018, precum și a rapoartelor pentru Cronica Cercetărilor Arheologice – 2018 (campania arheologică 2017) vă supunem atenției următoarele cerințe de ordin procedural:

 

 1. Autorizațiile de cercetare arheologică sistematică sunt emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale în baza metodologiei aprobate prin OMCPN nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 768 din data de 17 noiembrie 2010 cu completările și modificările ulterioare aduse prin OMCPN nr. 2178/2011 privind modificarea și completarea procedurii de  acordare a autorizațiilor pentru cercetare arheologică, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 304 din data de 3 mai 2011.
 1. Toate cererile de autorizații de cercetare arheologică sistematică vor fi transmise până la data limită de 31 ianuarie 2018 la Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului  Culturii și Identității Naționale.
 1. Solicitările de autorizație de cercetare arheologică sistematică ce vor fi depuse pentru obiective noi, vor fi transmise prin sistemul electronic ACERA disponibil online la adresa: http://arh.cimec.ro, precum și pe suport hârtie, însoțite de întreaga documentație aferentă, inclusiv pe suport CD, astfel:
 1. Formular pentru solicitarea eliberării autorizației pentru cercetare arheologică sistematică, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din OMPCN nr. 2562/2010 (cererile se vor completa și în sistemul electronic ACERA disponibil online la adresa: http://arh.cimec.ro);
 2. Protocol de colaborare între instituții, dacă este cazul;
 3. Ridicare topografică a sitului arheologic (efectuată de o firmă/instituție autorizată), în sistem de coordonate STEREO 1970, în format .dwg sau .shp;
 4. Ortofotoplanul (1:5000) în forma digital și cuprinzând și fișierul de georeferențiere pentru zona în care se desfășoară șantierul arheologic;
 5. Programul multianual de cercetare arheologică sistematică care va fi supus spre aprobare Comisiei Naționale de Arheologie în cazul în care este vorba de o cercetare arheologică nouă (sau dacă nu au mai fost făcute cercetări arheologice în precedenții 3 ani);
 6. Proiectul anual de cercetare arheologică sistematică care va fi supus spre aprobare Comisiei Naționale de Arheologie;
 7. Declarație din partea instituției organizatoare cu privire la asumarea obligației de a asigura paza permanentă a sitului arheologic, pentru siturile arheologice de interes prioritar, sau la organizarea măsurilor de protecție a celorlalte situri arheologice, după caz.
 1. Solicitările de autorizație de cercetare arheologică sistematică care vor fi depuse pentru obiectivele autorizate anterior, vor cuprinde formularul tip (pe hârtie și în sistemul electronic ACERA disponibil online la adresa: http://arh.cimec.ro/) și proiectul anual de cercetare arheologică care va fi supus avizării Comisiei Naționale de Arheologie. Totodată instituțiile solicitante vor avea în vedere actualizarea și transmiterea protocoalelor de colaborare și a declarațiilor privind paza siturilor arheologice, în cazul expirării termenului acestora.
 1. Cercetarea arheologică sistematică se poate realiza doar dacă sunt asigurate măsurile de pază permanentă sau, după caz, protecția vestigiilor arheologice care rămân descoperite după încheierea cercetării anuale de către proprietarul sau administratorul terenului pe care se află situl arheologic.
 1. Rapoartele rezultate în urma cercetărilor arheologice din campania 2017 vor fi transmise pentru Cronica Cercetărilor Arheologice în format electronic (suport CD) și pe hârtie, conform Normelor editoriale pentru rapoartele preliminare de cercetare arheologică care urmează a fi publicate în volumul „Cronica Cercetărilor Arheologice din România”, postate online la adresa web: http://patrimoniu.gov.ro/publicatii/cronica-cercetarilor-arheologice, până la data limită 31 ianuarie 2018 la Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Toate rapoartele pentru Cronica Cercetărilor Arheologice vor fi redactate în programul Microsoft Word, în format .doc sau .docx. Fotografiile și planșele vor fi transmise în format .jpg.