Mergi la conţinutul principal

Anunț privind procedura de selecţie şi finanţare a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale ANUC, pentru anul 2018

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale anunţă lansarea procedurii de selecţie a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România.

Solicitanţii vor depune dosarul de finanţare (în format clasic, cu şină), care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea finanţării, cuprinzând atributele de identificare ale revistelor sau entităţilor  beneficiare;

b) 1 exemplar din ultimele trei numere ale revistei sau zece articole reprezentative din ultimele trei numere pentru revistele online;

c) tiraj sau media vizualizărilor;

d) CV-urile redactorilor şi ale principalilor colaboratori;

e) proiectul editorial cuprinzând titlul revistei şi Fişa de antecalcul, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele Norme.

 

Documentele menţionate mai sus se completează cu copii semnate şi certificate „conform cu originalul” după următoarele documente:

a) actul de înfiinţare sau constitutiv şi statut, acte doveditoare ale sediului, alte acte adiţionale, după caz;

b) certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF, aflat în termenul de valabilitate;

c) certificatul de atestare fiscală eliberat de administraţia publică locală, aflat în termenul de valabilitate;

d) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul;

e) hotărârea judecătorească de înfiinţare definitivă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul;

f) ultimele situaţii financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2018, este de 1.125.000 lei conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 136/2015.

Dosarele se vor depune la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Reviste / publicaţii culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România”. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa menţionată mai sus, până la data de 05.06.2018 (ora 17.00).

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a revistelor/ publicaţiilor culturale, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc  mai jos.

CALENDARUL  SESIUNII DE FINANŢARE  A REVISTELOR ŞI PUBLICAŢIILOR CULTURALE, ALTELE DECÂT CELE PROPUSE DE UNIUNILE DE CREATORI DIN ROMÂNIA, MEMBRE ALE ALIANŢEI NAŢIONALE A UNIUNILOR DE CREATORI, PENTRU ANUL 2018

Termenul limită de depunere a dosarelor de finanţare

05.06.2018

Perioada de selecţie administrativă a revistelor / publicaţiilor culturale

06 - 8.06.2018

Perioada de  evaluare  a revistelor / publicaţiilor culturale

11-15.06.2018

Perioada de afişare pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a dosarelor evaluate

18.06.2018

Perioada de depunere a contestaţiilor

19 - 21.06.2018

Perioada de soluţionare a contestaţiilor

22 - 26.06.2018

Perioada de afişare pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a listei finale cu revistele/ publicaţiile culturale selectate pentru finanţare

27.06.2018

Semnarea contractelor

28.06 - 05.07.2018

 

NORME METODOLOGICE PENTRU FINANŢAREA REVISTELOR ŞI PUBLICAŢIILOR  CULTURALE,  ALTELE DECÂT CELE PROPUSE DE  UNIUNILE DE CREATORI DIN ROMÂNIA, MEMBRE ALE ALIANŢEI NAŢIONALE A UNIUNILOR DE CREATORI

Anexa nr. 1 la Normele metodologice –  Model de contract pentru revistele şi publicaţiile culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori

Anexa nr. 2 la  Normele metodologice

Anexa nr. 3 la  Normele metodologice  - Declarație  privind confidențialitatea și  imparţialitatea

Anexa nr. 4 la Normele metodologice

Anexa nr. 5 la Normele metodologice - RAPORT FINANCIAR

ANEXA nr. 2 la Contract  - GHID PRIVIND DECONTAREA SUMELOR ALOCATE