Mergi la conţinutul principal

Anunț privind reluarea calendarului de desfăşurare a Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice 2018

Calendarul de desfăşurare a Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice 2018, desfăşurat în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016, este următorul:

Primele două etape ale calendarului, 1 - Depunerea Fişei cadru pentru solicitarea de fonduri (04 – 24 aprilie 2018) și 2 - Verificarea de către Secretariatul Programului a îndeplinirii condițiilor preliminare (25 aprilie 2018), au fost finalizate.

 

Calendarul se reia astfel:

3. Formularea priorităților cercetării arheologice de către Comisia Națională de Arheologie, în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin stabilirea unei ierarhizări a proiectelor în funcție de analizarea Fişei cadru a finanţăriişi a punctajului obținut: 30-31 mai 2018;

4. Afişarea pe pagina de internet a Ministerului Culturii şiIdentităţiiNaţionale a defalcării anuale a bugetului aprobat pe proiecte de cercetare arheologică finanțate în cadrul Programului (lista proiectelor declarate câştigătoare): 4 – 6 iunie 2018;

5. Depunerea contestaţiilor7 – 13 iunie 2018;

6. Soluționarea contestaţiilor: 14 – 22 iunie 2018

 

Clarificări privind alocarea bugetului:

Pentru anul 2018, bugetul aprobat pentru Programul Național al cercetărilor sistematice din România este 1 000 000 lei, alocat astfel:

  • 700 000 lei pentru contractele de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică  care urmează a fi încheiate cu instituțiile organizatoare a cercetărilor arheologice sistematice.
  • 300 000 lei pentru suplimentarea bugetului instituțiilor subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale în vederea efectuării cercetării arheologice sistematice.

Anexă Planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România  2018

Ordin MCIN nr. 2234/05.04.2018 privind completarea Planului anual al cercetărilor arheologice sistematice din România - 2018