Mergi la conţinutul principal

Anunț public | Ziua Culturii Naționale

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale alocă suma de 250.000 lei pentru sprijinirea derulării proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, în anul 2019.

Valoarea maximă a sprijinului financiar pe proiect/acţiune acordat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale este de 50.000 lei.

Solicitările se pot depune personal în zilele lucrătoare sau se pot transmite prin intermediul serviciilor de curierat la Registratura Ministerului Culturii și Identității Naționale, din
Bd. Unirii Nr. 22, Sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Proiect Ziua Culturii Naţionale 2019”  până la data de 28 decembrie 2018, orele 14:00.

Solicitările pot fi transmise și în format electronic la adresa de e-mail:  ziuaculturiinationale@cultura.ro (fișierele atașate nu pot depăși dimensiunea de 7 Mb în cadrul unui e-mail) sau prin servicii de transfer de fișiere (de ex. www.wetransfer.ro) până la data de 30 decembrie 2018, orele 24:00.  

 

Dosarele de participare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) Cererea de sprijin financiar pentru oferte culturale care se completează prin descărcarea sau accesarea formularului tipizat de pe site-ul oficial al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro (Anexa nr. 1);

b) Copia, conform cu originalul, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare/autorizare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare);

c) Copia, conform cu originalul, a actului constitutiv, statutului şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz;

d) Copia, certificată pentru conformitate, a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).

e) Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF și Certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia publică locală, aflate în termenul de valabilitate, în original.

 

Pentru a putea beneficia de finanţare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;

b) desfășoară programe, proiecte și activități culturale, potrivit actelor constitutive;

c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare

d) nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local.

 

Nu au dreptul să participe în cadrul selecţiei, solicitanţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) sunt în incapacitate de plată;

b) au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.

 

Pentru a putea participa la sesiunea de selecție, proiectele culturale vor avea ca perioadă de desfășurare intervalul 14 ianuarie 2019 – 4 februarie 2019.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în Grila de evaluare a ofertelor culturale (Anexa nr. 2).

Calendar: 

28 decembrie 2018, orele 14.00 – data limită pentru depunera dosarelor la Registratura Ministerului Culturii și Identității Naționale;

30 decembrie 2018, orele 24.00 – data limită pentru depunera dosarelor in format electronic;

03-07 ianuarie 2019  – selecția dosarelor și publicarea listei de câștigători;

08 ianuarie 2019 – depunerea contestațiilor;

09 ianuarie 2019 – soluționarea contestațiilor și publicarea listei finale.

 

Contact: Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană, tel. 021.224.36.89

 

Norme Metodologice

Anexa 1 - Cerere finanțare;

Anexa 2 -  Grilă de evaluare;

Anexa 3 - Declarație de imparțialitate;

Anexa 4 - Contractul ZCN.