Mergi la conţinutul principal

ANUNȚ - Solicitare de candidaturi pentru formarea Comisiei Naţionale de Arheologie, mandatul 2018-2020

Ministrul Culturii și Identității Naționale lansează invitația de a formula propuneri în vederea constituirii Comisiei Naționale de Arheologie. Propunerile vor fi însoțite de CV-uri din care să rezulte activitatea în domeniu.

În conformitate cu prevederile OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Naţională de Arheologie este formată din 21 de membri, specialiști în domeniu, care își desfășoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum și în alte instituții, iar, potrivit art. 15 alin. (2):

„Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, și sunt propuși conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, de către:

a) Comisia Națională de Arheologie;

b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;

c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul învățământului;

d) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;

e) muzeele și asociațiile profesionale în domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.”

 

Suntem onoraţi să primim, până cel târziu la data de 27 aprilie 2018, propuneri, la adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale, Bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenţia Direcției Patrimoniu Cultural sau prin fax, la 021.223.31.57.

Menționăm că termenul pentru depunerea candidaturilor a fost prelungit până, cel târziu, la data de 7 mai 2018. Pentru mai multe informații accesați următorul link: 

http://www.cultura.ro/anunt-se-prelungeste-termenul-de-propunere-candidaturilor-pentru-formarea-comisiei-nationale-de