` Ministerul Culturii - NOTĂ

NOTĂ

17.03.2016 |

0


 

 

 

 

 

NOTĂ

privind completarea Anunțului aprobat sub nr. 1882/CM/08.03.2016, publicat în data de 11 martie 2016

(http://cultura.ro/articol/873)

 

 

 

Programul de lucru: Luni – Joi, între 830 - 1700; Vineri, între 830 – 1430

Atribuțiile postului: 

 • Participă la elaborarea strategiilor naţionale în domeniul culturii scrise;
 • Propune şi colaborează la elaborarea actelor normative, a normelor, normativelor şi metodologiilor specifice privind aria culturii scrise, protejarea actului de creaţie şi a creatorului;
 • Desfăşoară activităţi specifice Serviciului Cultură Scrisă  privind încurajarea şi sprijinirea, în limita fondurilor disponibile, a activităţilor dedicate susţinerii creaţiei literare;
 • Acordă asistenţă de specialitate în conceperea şi realizarea unor programe şi proiecte editoriale de anvergură;
 • Întocmeşte documentaţia necesară acordării de sprijin financiar manifestărilor de importanţă deosebită care se desfăşoară în ţară (expoziţii, simpozioane, saloane literare, aniversări, comemorări, lansări de carte, târguri naţionale sau regionale de carte);
 • Sprijină participarea editurilor româneşti la târgurile naţionale şi internaţionale de carte;
 • Participă, potrivit dispoziţiilor conducerii ministerului, în comisiile de examinare constituite în vederea ocupării funcţiilor de conducere vacante din cadrul Bibliotecii Naţionale a României;
 • Asigură, împreună cu personalul special desemnat din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, secretariatul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor;
 • Întocmeşte note de fundamentare, răspunsuri la scrisori şi alte materiale specifice activităţii Serviciului Cultură Scrisă;
 • Menţine legătura cu Biblioteca Naţională a României şi urmăreşte traseul administrativ al documentelor care vizează activitatea Bibliotecii Naţionale a României;
 • Formulează răspunsuri la întrebările primite pe probleme culturale specifice Serviciului Cultură Scrisă;
 • Participă la monitorizarea realizării funcţiei de coordonare, îndrumare, asistenţă şi control metodologic, în cadrul sistemului şi subsistemelor bibliotecilor publice, de către Biblioteca Naţională a României şi bibliotecilor judeţene;
 • Respectă obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
 • Îndeplineşte, în limita scopului principal al postului, orice alte sarcini atribuite de şefii ierarhici superiori, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Culturii

 

Subordonarea postului: subordonare directă față de șeful Serviciului Cultură Scrisă, subordonare implicită faţă de directorul Direcției Cultură Scrisă și Creație Contemporană

 

Nivelul salariului brut aferent postului, între minim și maxim, în funcție de vechimea în muncă a ocupantului acestuia: 1966 lei – 2234 lei;

Spune-ţi părerea aici:
* informaţii obligatorii