` Ministerul Culturii - REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIILOR DE LA PROBA SCRISĂ

REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIILOR DE LA PROBA SCRISĂ

25.03.2016 |

0


 

 

 

REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIILOR DE LA PROBA SCRISĂ

 la concursul organizat în data de 23 martie 2016, pentru ocuparea postului vacant de şofer treapta profesională I la Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii

25 martie 2016

 

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) coroborate cu cele ale art.34 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare a contestaţiilor comunică următoarele rezultate ale recorectării lucrării candidatului contestatar de la proba scrisă şi constatării unei erori materiale:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului contestator

Punctaj obţinut după recorectare

Rezultatul soluţionării contestaţiei de la proba scrisă

1.

SÎRBU FLORIN - LIVIU

71

ADMIS

2.

KOZMA EMIL

60

ADMIS

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 28 martie 2016, ora 1000 la sediul Ministerului Culturii.

 

Candidaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Spune-ţi părerea aici:
* informaţii obligatorii