Mergi la conţinutul principal

Audiere publică | O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia

Audiere publică pe tema modificărilor propuse de Ministerul Culturii la O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia

 

Ministerul Culturii (MC), cu sprijinul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC), organizează marți, 2 august, de la ora 11, la sediul Ministerului Culturii, o audiere publică pe tema propunerilor de modificare a O.G. 39/2005 privind cinematografia.

 

Propunerile au la bază nevoia urgentă de actualizare, clarificare și de creștere a gradului de predictibilitate a textului de lege care reglementează aspectele importante ale funcționării sectorului cinematografic, dar și modul de funcționare a instituțiilor vitale pentru acesta.

 

Obiectivul audierii publice este cel de a aduna cât mai multe puncte de vedere, pornind de la propunerile Ministerului Culturii de modificare a O.G. 39/2005 privind cinematografia, pentru a redacta un text final și o propunere de act normativ cât mai în acord cu nevoile stringente ale sectorului cinematografic.

 

Consultarea publică va avea loc sub forma audierii publice. În acest scop, cele două instituții invită toate părțile interesate de acest subiect să își exprime punctele de vedere, astfel:

 

a)   în scris, prin depoziția depusă până la data de 29 iulie, ora 13.00, la adresa de e-mail: consultare.cinema@cultura.ro

 

Vă invităm ca, în cadrul depoziției, să exprimați opinii privind toate modificările importante propuse de Ministerul Culturii la O.G. 39/2005 și să includeți date detaliate de contact pentru a permite comunicarea ulterioară (nume, organizație/instituție, număr de telefon, e-mail). Vă rugăm ca depozițiile să nu depășească 3 pagini.

 

Pentru redactarea depozițiilor, vă recomandăm materialul de prezentare realizat de Academia de Advocacy, disponibil aici: http://audieri.advocacy.ro/indrumar-de-redactare-depozitiilor

 

b) oral, prin depoziția susținută în cadrul audierii publice în data de marți, 2 august, ora 11.00.

 

Persoanele interesate să susțină o depoziție orală în ziua audierii publice sunt invitate să transmită depoziția scrisă la adresa de mai sus și să se înscrie, tot până vineri, 29 iulie, ora 13.00, printr-un mail trimis la aceeași adresă, menționând în corpul textului această dorință.

 

Accesul presei se face pe baza unei înscrieri prealabile la adresa de e-mail presa@cultura.ro până luni, 1 august, ora 12.

 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție:

MC – Andreea Chindriș, consilier în cadrul Ministerului Culturii

andreea.chindris@cultura.ro,

021.224.46.62

 

INFORMAȚII ORGANIZATORICE 

 

Forma consultării: audiere publică

 

Descrierea metodei: Audierea publică este un format în care consultarea este condusă de o comisie de experți ce audiază persoanele care doresc să își exprime punctul de vedere, urmând ca la încheierea procesului să redacteze un raport sintetic și recomandări pe baza informațiilor colectate. Opiniile persoanelor pot fi primite în scris și/sau susținute oral în ziua audierii publice. Pentru detalii privitoare la metodă, accesați documentul disponibil aici:

http://audieri.advocacy.ro/procedura-de-audiere-publica

 

Comisia de inițiere a audierii publice: Ministerul Culturii (MC), cu sprijinul Ministerului pentru Consultarea Publică și Dialog Civic (MCPDC).

 

Comisia de experți: reprezentanți ai ministerelor și ai instituțiilor publice avizatoare ale proiectului de act normativ.

 

Derularea audierii: În cadrul audierii persoanele interesate vor fi invitate să prezinte, timp de aproximativ 3-5 minute, punctele de vedere transmise în scris anterior evenimentului. În cazul în care nu este posibilă participarea la audiere, depoziția scrisă și transmisă pe adresa de email menționată mai sus va fi analizată de comisia de experți, iar punctele de vedere vor fi incluse în raportul audierii, făcut public la o dată ulterioară. După susținerea prezentării, comisia de experți poate adresa întrebări clarificatoare. Audierea se încheie odată cu finalizarea prezentării depozițiilor.

 

Prezentarea rezultatelor: Raportul comisiei de experți va cuprinde recomandările sintetizate pe baza informațiilor culese pe durata procesului de audiere publică, având anexate depozițiile primite. Raportul va fi făcut public în termen de aproximativ trei săptămâni de la data audierii.

 

Calendarul de organizare:

 

20 iulie: Lansare anunț

 

20 - 29 iulie: Primirea de depoziții scrise la adresa de e-mail consultare.cinema@cultura.ro

 

2 august, ora 11.00: Organizarea audierii publice la sediul Ministerului Culturii (bd. Unirii nr. 22).

 

25 august: Publicarea raportului comisiei de experți.

 

MOTIVAȚIA AUDIERII 

 

Tema: modificări la OG 39/2005 privind cinematografia, pentru a răspunde nevoii urgente de actualizare, clarificare și creștere a gradului de predictibilitate a textului de lege care reglementează aspectele importante ale funcționării sectorului cinematografic, dar și modul de funcționare a instituțiilor vitale pentru acesta.

 

Modificările principale propuse pot fi consultate în documentul atașat, aici:

 

articol1107

 

 

 

Selecție a modificărilor principale propuse:

 

Capitolul 1: Modificări generale în scopul actualizării, clarificării și creșterii gradului de predictibilitate a textului de lege

 

  • textul actual de lege este redactat într-un limbaj caracterizat prin lipsă de precizie, de fluență, de claritate, conținând dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce; diverse modificări punctuale și specifice, propuse de Ministerul Culturii, pot fi consultate în documentul atașat în debutul subcapitolului.

 

Capitolul 2: Fondul Cinematografic

 

Se actualizează sursele de alimentare a Fondului Cinematografic:

 

a)  taxa pe biletul cinematografic în raport cu cota de difuzare de film românesc;

b)  colectarea unei contribuții de 1% din încasările lunare realizate de furnizorii de servicii de internet, inclusiv prin serviciile de telefonie mobilă, contribuție care se adaugă prețului pentru serviciile oferite; obligația de a prezenta documentele care certifică sumele încasate, precum și obligația de plată a contribuției revine persoanelor juridice care realizează aceste venituri;

c) colectarea unui procent din încasările lunare ale platformelor de distribuție de conținut audiovizual online (VoD, SVoD, PayPerView, TVoD, etc);

d) sumele colectate în urma returnării finanțării alocate pentru producția cinematografică, în cazul realizării de profit.

 

Capitolul 3: Eficientizarea funcționării sectorului cinematografic prin reorganizarea instituțiilor de resort.

 

1).  Agenția Națională a Cinematografiei

 

Se propune reorganizarea Centrului Național al Cinematografiei în Agenția Națională a Cinematografiei, prin trecerea sa din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Guvernului și în coordonarea metodologică a Ministerului Culturii. Măsura vine în sprijinul unor procese decizionale coerente, al existenței unei resurse umane competente și bine gestionate, al unui management eficient și transparent, al construcției unei structuri instituțional-administrative adecvate, al unor proceduri de funcționare clare, simple și predictibile, precum și al unei atitudini și culturi organizaționale centrate pe promovarea interesului public. În acest sens se mai propune și reîncadrarea personalului, pentru a exista modalități de remunerare adecvată a activității prestate și de evaluare pe baza unor indici calitativi și al unor criterii de performanță specifice domeniului de activitate.

 

2). Oficiul de Exploatare Cinematografică

 

  • Se înființează, în subordinea Agenției Naționale a Cinematografiei, cu scopul de a administra o rețea națională de săli de cinematograf, preluate de la RADEF „România Film”, cu scopul modernizării și retehnologizării lor, dintr-un procent alocat din Fondul Cinematografic.