Mergi la conţinutul principal
Informații de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:
 
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/116380
 
b)structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
Informarea publică directă a persoanelor
Cristian Pelivan, Șef birou  - Biroul Comunicare și Dialog Social
Tel.: 021 222 82 91
E-mail:  comunicare@cultura.ro
Adresa institutiei: Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, Bucuresti, 030833
 
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;
 
Adresa instituției
Ministerul Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București, 030833
 
Biroul Comunicare și Dialog Social
Presa: presa@cultura.ro
Petitii: comunicare@cultura.ro
Tel.: 021.222 82 91
 
Cabinet Ministru
e-mail: cabinet.ministru@cultura.ro
Tel: 021 224 25 10 / 021 223 28 47
Fax: 021 223 49 51
Program audiențe*:  Joi 10:00 - 12:00
*Programările pentru audiențe se stabilesc prin contact telefonic, la cabinetul în cauză, sau prin solicitare scrisă înregistrată la Registratura Ministerului Culturii.
 
Pagină web
www.cultura.ro
Lista completă a datelor de contact pot fi vizualizate în meniul Contact al acestui website.
 
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 
f) programele și strategiile proprii;
Plan Strategic
 
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
 
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
 
Legslație
Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare  -  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 -  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996
 
Proceduri privind accesul la informațiile de interes public
Informațiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea solicitantului (verbală sau scrisă). 
Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe website. 
Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, in condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.
 

3. Modalități de adresare a solicitărilor:

a) verbal 

Informarea publică directă a persoanelor

la nr. de telefon: 021 222 82 91

Informarea presei

la nr. de telefon: 021 224 39 47                  

b) pe suport de hârtie

la adresa: bd.Unirii, nr.22, sector 3, București

c) pe suport electronic

Informarea publică directă a persoanelor

la adresa de e-mail: comunicare@cultura.ro

Informarea presei

la adresa de e-mail: comunicare@cultura.ro