Mergi la conţinutul principal

Calendarul de desfăşurare al Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice

CALENDARUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE FINANŢARE A CERCETĂRII ARHEOLOGICE SISTEMATICE 2016

 

Calendarul de desfăşurare al Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, desfăşurat în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016 este următorul:

 

1. Depunerea Fişei cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică – Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016, pentru Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice: 13 iunie 2016 - 28 iunie 2016; (Link către Fișa cadru: http://cultura.ro/uploads/files/10.06.2016___fisa_de_finantare_.doc)

 

2. Verificarea de către Secretariatul Programului a îndeplinirii a condițiilor preliminare din solicitările de finanțare prin raportare la criteriile de excludere: 29 iunie 2016;

 

3. Formularea priorităţilor cercetării arheologice de către Comisia Națională de Arheologie, în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin stabilirea unei ierarhizări a proiectelor în funcţie de analizarea Fişei cadru a finanţării şi a punctajului obţinut: 30 iunie 2016;

 

4. Afişarea pe pagina de internet a Ministerului Culturii a defalcării anuale a bugetului aprobat pe proiecte de cercetare arheologică finanțate în cadrul Programului (lista proiectelor declarate câştigătoare): 1 iulie - 4 iulie 2016;

 

5. Depunerea contestaţiilor: 5 iulie 2016 – 11 iulie 2016;

 

6. Rezolvarea contestaţiilor: 12 iulie 2016 - 22 iulie 2016

 

Norme metodologice privind organizarea și desfășurarea Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice

http://cultura.ro/uploads/files/10.06.2016_-_anexa_la_OMC_2134_din_01_martie_2016.doc

 

Anexă Planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România  2016 http://cultura.ro/uploads/files/10.06.2016__-__anexa_PNCA_2016.docx