Mergi la conţinutul principal

Calendarul de desfăşurare a Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice 2019

Calendarul de desfăşurare a Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice 2019, desfăşurat în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016, este următorul:

 

1. Depunerea Fişei cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică – Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016, pentru Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice: 19 aprilie – 14mai 2019 (14 zile lucrătoare);

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016, „Solicitările de finanțare care vor ajunge la sediul Ministerului Culturii la o dată ulterioară pentru depunerea acestora, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, nu vor fi luate în considerare”.

2. Verificarea de către Secretariatul Programului a îndeplinirii condițiilor preliminare din solicitările de finanțare prin raportare la criteriile de excludere: 15 mai 2019 (o zi lucrătoare);

3. Formularea priorităţilor cercetării arheologice de către Comisia Națională de Arheologie, în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin stabilirea unei ierarhizări a proiectelor în funcţie de analizarea Fişei cadru a finanţării şi a punctajului obținut: 16-21mai 2019 (4 zile lucrătoare);

4. Afişarea pe pagina de internet a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a defalcării anuale a bugetului aprobat pe proiecte de cercetare arheologică finanțate în cadrul Programului (lista proiectelor declarate câştigătoare): 23 mai 2019(o zi lucrătoare);

5. Depunerea contestaţiilor24 – 30mai 2019(5 zile lucrătoare);

6. Rezolvarea contestaţiilor: 03– 14iunie 2019(10 zile lucrătoare)

 

Solicitările de finanțare vor fi depuse direct sau prin poștă, la Registratura de la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, București, 030833.

 

Vă rugăm să trimiteți Fişa cadru, pentru solicitarea de fonduri destinate finanțării proiectelor de cercetare arheologică, până la data limită 14 mai 2019 (reprezentând data înregistrării la registratura MCIN).

 

Toate solicitările de finanțare vor fi conform normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016.

 

Solicitările de finanţare care au ajuns sau vor ajunge la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în afara perioadei 19 aprilie – 14 mai 2019, nu pot fi luate în considerare.  

 

Clarificări privind alocarea bugetului:

Pentru anul 2019, bugetul aprobat pentru Programul Național al cercetărilor sistematice din România este 1 000 000 lei, alocat astfel:

  • 700 000 lei pentru contractele de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică  care urmează a fi încheiate cu instituțiile organizatoare a cercetărilor arheologice sistematice.
  • 300 000 lei pentru suplimentarea bugetului instituțiilor subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale în vederea efectuării cercetării arheologice sistematice.

Anexă - Planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România 2019