Mergi la conţinutul principal

Calendarul Programului National de Finantare a cercetării arheologice sistematice 2017

 

Calendarul de desfăşurare al Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice,

desfăşurat în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea Programului național de finanțare a cercetării arheologice sistematice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016 este următorul:

 

1. Depunerea Fişei cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică – Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016, pentru Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice: 14 – 28 martie 2017;

 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Ordinul Ministrului Culturii nr. 2134/01.03.2016, „Solicitările de finanțare care vor ajunge la sediul Ministerului Culturii la o dată ulterioară pentru depunerea acestora, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, nu vor fi luate în considerare”.

 

2. Verificarea de către Secretariatul Programului a îndeplinirii condițiilor preliminare din solicitările de finanțare prin raportare la criteriile de excludere: 29 martie 2017;

 

3. Formularea priorităţilor cercetării arheologice de către Comisia Națională de Arheologie, în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin stabilirea unei ierarhizări a proiectelor în funcţie de analizarea Fişei cadru a finanţării şi a punctajului obţinut: 31 martie 2017;

 

4. Afişarea pe pagina de internet a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a defalcării anuale a bugetului aprobat pe proiecte de cercetare arheologică finanțate în cadrul Programului (lista proiectelor declarate câştigătoare): 3 - 6 aprilie 2017;

 

5. Depunerea contestaţiilor: 7 – 12 aprilie 2017;

 

6. Rezolvarea contestaţiilor: 13 – 22 aprilie 2017

 

Solicitările de finanţare care au ajuns sau vor ajunge la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în afara perioadei 14 – 28 martie 2017, nu pot fi luate în considerare.