Mergi la conţinutul principal

Comisia Europeană | consultare privind meseriile tradiționale și emergente în domeniul patrimoniului cultural

Consultare privind meseriile tradiționale și emergente în domeniul patrimoniului cultural, lansată de Comisia Europeană

 

Comisia Europeană a lansat apelul Competențe, Formare și Transfer de Cunoștințe: meserii tradiţionale şi emergente din domeniul patrimoniului (Skills, Training And Knowledge Transfer: Traditional And Emerging Heritage).

Acest apel la dialog își propune identificarea a 35 de reprezentanți ai societății civile din sectorul cultural în vederea inițierii unui schimb de idei pe tema meseriilor tradiționale și emergente în domeniul patrimoniului cultural, în două etape: o sesiune de brainstorming (15 – 16 iunie 2017) și un dialog (luna septembrie 2017) în cadrul căruia vor fi prezentate Comisiei Europene ideile rezultate în urma sesiunii de brainstorming.

Apelul este deschis reprezentanților sectoarelor culturale și creative – organizații profesionale, instituții culturale, organizații non-guvernamentale, rețele europene, fundații, organizații private etc. – cu expertiză în aria transferului de cunoștințe și al formării în domeniul patrimoniului cultural și care doresc să ia parte la dialogul inițiat de Comisia Europeană.

În acest context, facem precizarea că încă din anul 2014, Comunicarea Comisiei Europene spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european sublinia multiplele provocări cu care se confruntă patrimoniul cultural, precum și nevoia de a revitaliza competențe în domeniu și de a dezvolta noi competențe profesionale. Sectorul competențelor și meșteșugurilor tradiționale cunoaște o reducere treptată a numărului profesioniștilor şi practicienilor, iar competențele mai noi, uneori bazate pe tehnologia informației, sunt adesea insuficiente.

De asemenea, Planul de lucru al Consiliului pentru perioada 2015 – 2018 recunoaște patrimoniul cultural ca prioritate, acordând o atenție sporită profesiilor tradiţionale şi emergente, inclusiv în contextul trecerii la era digitală. În plus, unul dintre obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural (2018) se concentrează asupra competențelor specializate, precum și a managementului și transferului de cunoștințe în sectorul patrimoniului cultural.

Formularul de candidatură poate fi completat exclusiv online până la data de 14 martie 2017.

Voices of Culture va rezerva și acoperi costurile aferente călătoriei și cazării, în conformitate cu regulamentul Comisiei Europene.

Mai multe detalii despre apel, precum și detalii organizatorice sunt disponibile aici (http://www.voicesofculture.eu/).