Mergi la conţinutul principal

Comisia Națională de Arheologie

Comisia Națională de Arheologie este un organism științific, de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii. Comisia propune aprobarea programelor naționale de cercetare, a metodologiilor, a normativelor și a reglementărilor tehnico-științifice din domeniul cercetării arheologice. Totodată, propune clasarea siturilor arheologice, actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar, avizarea propunerilor de pregătire a specialiștilor, a protocoalelor de colaborare cu parteneri străini, dar îndeplinește și alte atribuții date în competența sa, potrivit legii.

Atribuțiile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Culturii sau OG 43/2000 cu completările ulterioare.

Componență:

Roman Petru Ovidiu ȚENTEA, arhg.- Președinte
Sorin NEMETI
Florian MATEI-POPESCU
Alexandru SZENTMIKLOSI
George BOUNEGRU
Ioan PISO
Neculai BOLOHAN
Bogdan – Petru NICULICĂ
Dumitru Dănuț APARASCHIVEI
Florin RIDICHE
Dragoș MĂNDESCU
Felix MARCU
Vitalie BÂRCĂ
Victor Cristian SAVA
Adrian ARDEȚ
Vasilica LUNGU
Sorin – Cristian AILINCĂI
Constantin BĂJENARU
Dragoș Daniel SPÂNU
Ion Silviu OȚA
Antal LUKACS

Calendar:

  • 16 decembrie 2016
  • 25 noiembrie 2016
  • 28 octombrie 2016
  • 30 septembrie 2016

 

 

Pentru documente mai vechi, vă rugăm să accesați arhiva site-ului în următorul link: http://arhiva.cultura.ro/page/239