Mergi la conţinutul principal

Comisia Națională a Monumentelor Istorice

Comisia Națională a Monumentelor Istorice este un organism științific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol deliberativ în domeniul protejării monumentelor istorice, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii. Comisia propune avizarea metodologiilor, normativelor și măsurilor tehnico-științifice din domeniul protejării monumentelor istorice, precum și strategiile aferente. Totodată, ea formulează priorități privind lucrările și măsurile necesare pentru asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent de situația lor juridică și de sursa de finanțare, avizează Lista Monumentelor Istorice întocmită de Institutul Național al Patrimoniului, propune monumente pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural și natural mondial, precum și Lista patrimoniului cultural mondial în pericol, elaborate de UNESCO, aprobă sigla monumentelor istorice, propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea și schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, dar îndeplinește și alte atribuții date în competența sa, potrivit legii.

 1. Birou
 • Descriere: analizează contestațiile, cu excepția celor care privesc clasarea/declasarea
 1. Plen 
 • Descriere: analizează cereri de clasare/declasare și schimbare de grupă valorică; reanalizează documentații în baza solicitărilor Secțiunilor de specialitate

Atribuțiile sunt stabilite prin Legea 422/2001 cu completările ulterioare.

Componență:

Anca Hanna DERER, arh. – Președinte
Virgil APOSTOL, arh.
Adrian CRĂCIUNESCU, arh.
Tamás EMŐDI, arh., arhg.
Szabolcs – István GUTTMAN, arh.
Ioana Irina IAMANDESCU, arh.
Liviu Nichi IANĂȘI, arh.
Monica MĂRGINEANU CÂRSTOIU, arh.
Sorin VASILESCU, arh.
Gabriela ALEXANDRU, ing.
Mircea CRIȘAN, ing.
Dorottya Lilly MAKAY, ing.
Bálint György SZABÓ, ing.
Marius PORUMB, ist. art.
Ovidiu BOLDURA, rest.
Romeo Constantin GHEORGHIȚĂ, rest.
Cătălin Gheorghe HRIMIUC, artist plastic
Dan MOHANU, rest.
Ioan Carol OPRIȘ, ar.
Ioan PISO, ar.
 Ovidiu ȚENTEA, ar.

Birou și Plen

Componență:
Anca DERER, arh. – Președinte CNMI
Virgil APOSTOL, arh. – Președinte Secțiunea de EVIDENȚĂ
Bálint György SZABÓ, ing. – Președinte Secțiunea TEHNICĂ de ARHITECTURĂ și INGINERIE
Liviu Nichi IANĂȘI arh. – Președinte Secțiunea URBANISM și ZONE PROTEJATE
Corina POPA, ist. art. – Președinte Secțiunea COMPONENTE ARTISTICE

Calendar:

 • 25 ianuarie 2018
 • 13 decembrie 2017
 • 29 noiembrie 2017
 • 25 octombrie 2017
 • 27 septembrie 2017
 • 26 iulie 2017
 • 31 mai 2017
 • 26 aprilie 2017
 • 29 martie 2017
 • 22 februarie 2017
 • 03 februarie 2017
 • 25 ianuarie 2017

 

 • 21 decembrie 2016
 • 30 noiembrie 2016 (Sărbătoare națională - reprogramat pentru 29 noiembrie 2016)
 • 26 octombrie 2016
 • 28 septembrie 2016

 

 

 

Pentru documente mai vechi, vă rugăm să accesați arhiva site-ului în următorul link: http://arhiva.cultura.ro/page/42