Mergi la conţinutul principal

Concurs de ocupare| Post contractual de execuție vacant - şofer

A n u n ț

 

privind concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de şofer treapta profesională I aflat în structura aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează în perioada 22 iunie 2017 – 28 iulie 2017, la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de şofer treapta profesională I la Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii.

  1. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea de Guvern  nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de şofer treapta profesională I la Direcția Achiziţii, Administrativ şi Investiţii:

  • permis de conducere categoriile B, C;
  • minimum 5(cinci) ani vechime în muncă.

 

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:

- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 06 - 07 iulie 2017;

- proba scrisă va avea loc în data de 18 iulie 2017 ora 1100;

- interviul va avea loc în data de 25 iulie 2017.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

Bibliografia necesară desfășurării concursului este următoarea:

 

Hotărârea Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 480/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr.1391/2006, cu modificările ulterioare;

Ordinul nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările ulterioare.

 

Înscrierile la concurs se fac până la data de 05 iulie 2017, ora 1700, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (cam.419, etajul 4 al clădirii Aula din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București).

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul ministerului sau la telefon 021.224.28.19/021.224.41.46 (persoană de contact: doamna Gabriela Velcu, consilier la Serviciul Resurse Umane).