Mergi la conţinutul principal

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT organizat pentru Muzeul Național Bran

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT

organizat pentru Muzeul Național Bran

 

                                                                                             

În baza prevederilor articolului 8, litera q) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național Bran, aprobat prin O.M.C.I.N. nr. 3059/2019, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă - analiza proiectului de management:

 

nr. crt.

proiect de management

notă

 

M.N.B. 1

9,45

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului      nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioar: „Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Național Bran, aprobat prin O.M.C.I.N. nr. 3059/2019, etapa interviului are caracter public.

Etapa a doua a concursului - susținerea proiectului de management în cadrul interviului, va avea loc miercuri 27 noiembrie 2019, la sediul Ministerului Culturii din B-dul Unirii nr. 22, Corp Aulă, etajul 3, camera 315, începând cu ora 1000.

Conform prevederilor art. 9 alin. (9) din Regulament, ,,persoanele care doresc să asiste la etapa interviului[1] vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.

Având în vedere spaţiul unde se va desfăşura interviul, vă informăm că numărul de locuri pentru persoanele care doresc să asiste la etapa interviului este de 30. Ocuparea acestora se va realiza în ordinea primirii solicitărilor.

Solicitările menționate mai sus vor fi transmise prin e-mail, la adresa: managementcultural@cultura.ro.

 

 

Secretariatul comisiei de concurs 

 

[1] Ministerul Culturii, în funcție de solicitări, poate restricționa accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcție de spațiu, condițiile tehnice și logistice disponibile.