Mergi la conţinutul principal

Consultare publică

Ministerul Culturii supune spre consultare următoarele proiecte:

 

1. Proiectul de Ordin al ministrului culturii privind aprobarea condițiilor în care Ministerul Culturii și serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, pentru tipuri de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție ale acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare

Anexe:


 

2. Proiectul de Ordin al ministrului culturii privind aprobarea privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice

Anexe:

 

3. Proiectul de Ordin al ministrului culturii privind aprobarea privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și  în zonele construite protejate

 

Anexe:

 

4. Proiectul de Ordin comun pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea cercetărilor arheologice în zonele naturale protejate și parcurile naționale și naturale

 

Anexe:

 

Data publicării: 28.12.2016


 
Propunerile și observațiile referitoare la proiectele de mai sus, pot fi transmise pe adresa de e-mail: patrimoniu.cultural@cultura.ro, până la data 23.01.2017, ora 9:00.