Mergi la conţinutul principal

Cultură Scrisă și Creație Contemporană

 

Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană (DCSCC)  asigură elaborarea strategiilor și coordonarea programelor naționale în domeniile: 

  1. culturii scrise, pentru protejarea și susținerea actului creator, a literaturii contemporane și afirmarea acestora în plan național și internațional; 
  2. artelelor spectacolului; 
  3. cinematografiei și audiovizualului. 

DCSCC participă la organizarea standului național la târgurile internaționale de carte, festivaluri, simpozioane și conferințe, pe domeniile de competență și sprijină logistic și financiar manifestările culturale de importanță deosebită care se desfășoară în țară. Pentru diversificarea, modernizarea și creșterea calității actului cultural, în funcție de nevoile culturale și educative ale publicului, inițiază și dezvoltă parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și cu structurile societății civile. Acordarea unor distincții și premii personalităților din domeniile culturii scrise/artele spectacolului și personalului de specialitate se realizează în baza propunerilor și regulamentelor elaborate de DCSCC.

Târguri de Carte Naționale

În mod tradițional, în baza legii 186/2003, Ministerul Culturii acordă un sprijin financiar celor mai importante târguri/ expoziții de carte din țară. De-a lungul timpului, două astfel de manifestări au căpătat prestigiul și constanța necesară unor proiecte de anvergură națională: Salonul Internațional de Carte Bookfest și Târgul Internațional de Carte Gaudeamus „Carte de Invățătură”, cu diversele lor programe asociate, cum ar fi Caravana Gaudeamus și Târgul Gaudeamus de Carte Școlară. De asemenea, Ministerul Culturii a fost un partener constant al unuia dintre evenimentele importante pentru piața de carte a comunității maghiare din România, Târgul Internațional de Carte de la Târgu-Mureș, organizat de Breasla Cărții Maghiare.

În ultimii cinci ani de zile, Serviciul Cultură Scrisă a sprijinit financiar două manifestări care au ajuns să reprezinte adevărați fermenți culturali pentru regiunile în care se desfășoară, reușind să creeze punți între culturile vecine și să prezinte publicului din România o serie de nume cu reputație ale literaturii mondiale. Cele două manifestări se numesc Festivalul Internațional de Literatură București (cu varianta lui Timișoreană) și Festivalul Internațional de Literatură de la Iași (FiLit).

Târguri de Carte Internaționale

Potrivit misiunii stabilite prin Legea 186/2003, privind susținerea culturii scrise, Ministerul Culturii, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, este însărcinat cu reprezentarea peste hotare a pieței editoriale românești prin organizarea standului național la diverse târguri internaționale de carte. Începând cu anii 1990, Ministerul participă la târgurile internaționale de la Frankfurt, Leipzig, Praga, Budapesta, Salonic și Ierusalim, acestora adăugându-li-se în ultimii ani și Târgul Internațional de Carte de la Istanbul, Târgul Internațional de Carte de la Sofia și importantul eveniment inter-regional dedicat cărții din spațiul ex-iugoslav, Târgul Internațional de Carte de la Belgrad.
De asemenea, pentru mai buna reprezentare a perspectivelor editoriale românești, Ministerul Culturii sprijină Institutul Cultural Român în demersurile sale de organizare a târgurilor de la Paris, Londra, Stockholm, New York și Lisabona.

Potrivit protocolului semnat cu direcțiunea Târgului Internațional de Carte de la Leipzig, România, prin Ministerul Culturii, și-a asumat ambițioasa însărcinare de a participa, ca țară invitată de onoare, la Leipziger Buchmesse 2018. Una dintre cele mai prestigioase și solicitante misiuni de reprezentare la nivel internațional de până acum, cu atât mai mult cu cât, în același an, se organizează manifestări adiacente și pentru sărbătorirea centenarului Marii Uniri de la 1918.

Proiectele Uniunii Scriitorilor din România

Încă de la întemeiere, Serviciul Cultură Scrisă, din cadrul Ministerului Culturii și-a asumat sarcina de-a menține un parteneriat cât mai strâns cu principala uniune însărcinată să apere interesele scriitorilor, recunoscută ca fiind de utilitate publică, și anume Uniunea Scriitorilor din România (USR). 
Buna colaborare între cele două entități se manifestă prin susținerea manifestărilor desfășurate de aceasta, prin consultări în privința inițierii și modificării de proiecte legislative aferente domeniului culturii scrise, precum și prin acceptarea recomandărilor USR cu privire la numele scriitorilor reprezentativi, pe care Ministerul să îi promoveze peste hotare, la târgurile internaționale de carte.

Printre numeroasele manifestări organizate în parteneriat (cel puțin financiar) cu USR-ul se numără: Premiile Uniunii Scriitorilor din România, Gala Poeziei Române Contemporane de la Alba-Iulia, Turnirul de Poezie de la Neptun, Festivalul Național de Literatură FestLit – Cluj-Napoca, Festivalul de Literatură Două State, O Literatură, care se desfășoară la Chișinău, Republica Moldova precum și Colocviul Național de Proză.

 

În ceea ce privește artele spectacolului, serviciul elaborează strategiile din domeniu și coordonează programe naționale. Serviciul se implică în elaborarea de acte normative și în încheierea de convenții, acorduri și propune parteneriate între sectorul public și societatea civilă. Tot aici se elaborează proceduri, criterii, proiecte de regulamente, proiecte de contracte de finanțare pentru programe prioritare, programe de finanțare nerambursabilă pentru nevoi culturale de urgență, sesiuni de selecție de proiecte ale ministerului.

Printre proiectele prioritare susținute financiar menționăm: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis, Festivalul Național de Teatru.

 

Privitor la cinematografie și audiovizual, Serviciul se implică în elaborarea de acte normative, în încheierea de convenții în domeniul cinematografiei, precum și în formularea de propuneri pentru dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale.

Printre proiectele prioritare susținute financiar menționăm: Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), Les Films de Cannes a Bucarest, Festivalul Internațional de Film de Animație – Anim’est.

 

Personană de contact:

Andreea Chindriș | Consilier debutant | andreea.chindris@cultura.ro