Mergi la conţinutul principal

Prezentare Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

La nivel legislativ și instituțional, Ministerul Culturii și Identității Naționale asigură reglementarea și cadrul normativ specific domeniului, ca și reprezentarea internațională a Statului român în materie de artă, cultură și patrimoniu. La nivel de management, Ministerul se ocupă de administrarea și gestionarea bunurilor, bugetelor și fondurilor alocate (prin subvenții sau finanțări nerambursabile) și de îndrumarea, sprijinul și controlul instituțiilor aflate în subordine.

Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea care asigură protejarea patrimoniului cultural, inclusiv patrimoniul imaterial, prin crearea cadrului legislativ specific și prin programe de evaluare, restaurare, conservare și punere în valoare. În ceea ce privește creația contemporană, Ministerul are misiunea de a susține și stimula dezvoltarea acestui domeniu, prin asigurarea unei infrastructuri și a unui cadru juridic, economic și financiar-fiscal care să răspundă în același timp nevoilor creatorilor și producătorilor (publici sau privați), și publicului. Ministerul este responsabil și de sprijinirea și promovarea culturii minorităților naționale și a multiculturalismului, ca și de crearea unui cadru specific pentru educația culturală și pentru asigurarea accesului și participării la cultură a publicului din categorii și zone defavorizate.

Ministerul Culturii și Identității Naționale are rolul central în reformarea și descentralizarea sistemului instituțional și a sistemelor publice și private de finanțare a domeniului, cu accent pe transparență, acces egal și nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate și evaluare specializată.

În subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale funcționează o serie de instituții publice de cultură, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat. Lista completă a acestora poate fi consultată în documentul alăturat. Începând cu luna februarie 2016, pe lângă Ministerul Culturii și Identității Naționale funcționează și Platforma Cultura Vie (link activ), un grup de lucru cu rol consultativ în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor culturale la nivel național.

institutii subordonate

Organizații în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Culturii și Identității Naționale

Descarcă PDF

Organigrama ministerului

Descarcă Organigrama ministerului

Regulamentul de Organizare și Funcționare

Regulamentul de Organizare și Funcționare - partea I

Regulamentul de Organizare și Funcționare - partea II

 

Platforma Cultura Vie este un grup de lucru constituit în februarie 2016 pe lângă Ministerul Culturii și Identității Naționale, având un rol consultativ în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor culturale pe care Ministerul Culturii și Identității Naționale le dezvoltă. În urma procesului de selecție a candidaturilor transmise, lista reprezentanților sectorului cultural independent selecționați este următoarea:

1.Eugen Vaida – Transylvanet – Federația pentru Patrimoniu Transilvănean;
2. Mara Oprișiu – Asociația Culturală KunSTadt;
3. Attila Weinberger – Fundația BlueSylvania;
4. Doru Mihai Taloș – Asociația Reactor de creație și experiment;
5. Anca Constantin van der Zee – Asociația Culturală Flower Power;
6. Sabina Ulubeanu – InnerSound New Arts Festival;
7. Laura Coroianu – Emagic;
8. Alexandru Ion – Asociația T.E.T. Alexandria;
9. Ioana Păun – Asociația Română pentru Promvarea Spectacolului;
10. Raluca Iacob – Asociația MetruCub – resurse pentru cultură (auto-suspendată cu începere din 15 mai 2016, pe perioada în care are calitatea de consilier al ministrului Culturii);
11. Andreea Borțun – Asociația T.E.T. Alexandria;
12. Mirela Duculescu – Asociația Calup;
13. Fernolend Carolina – Mihai Eminescu Trust;
14. Smaranda Nicolau – Asociația Curtea Veche;
15. Vlad Rădescu – Asociația Culturală Replika;
16. Alexandra Laura Stoica –Ordinul Arhitecților din România;
17. Mihai Pintilei Jabenițan – A.C.M. Teatru FIX Iași;
18. Laurențiu Constantin – Asociația Antiqva.

Ministerul Culturii. Un proiect foto de Adi Bulboacă