Mergi la conţinutul principal

Prezentare Ministerul Culturii

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

La nivel legislativ și instituțional, Ministerul Culturii asigură reglementarea și cadrul normativ specific domeniului, ca și reprezentarea internațională a Statului român în materie de artă, cultură și patrimoniu. La nivel de management, Ministerul se ocupă de administrarea și gestionarea bunurilor, bugetelor și fondurilor alocate (prin subvenții sau finanțări nerambursabile) și de îndrumarea, sprijinul și controlul instituțiilor aflate în subordine.

Ministerul Culturii este autoritatea care asigură protejarea patrimoniului cultural, inclusiv patrimoniul imaterial, prin crearea cadrului legislativ specific și prin programe de evaluare, restaurare, conservare și punere în valoare. În ceea ce privește creația contemporană, Ministerul are misiunea de a susține și stimula dezvoltarea acestui domeniu, prin asigurarea unei infrastructuri și a unui cadru juridic, economic și financiar-fiscal care să răspundă în același timp nevoilor creatorilor și producătorilor (publici sau privați), și publicului. Ministerul este responsabil și de sprijinirea și promovarea culturii minorităților naționale și a multiculturalismului, ca și de crearea unui cadru specific pentru educația culturală și pentru asigurarea accesului și participării la cultură a publicului din categorii și zone defavorizate.

Ministerul Culturii are rolul central în reformarea și descentralizarea sistemului instituțional și a sistemelor publice și private de finanțare a domeniului, cu accent pe transparență, acces egal și nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate și evaluare specializată.

În subordinea Ministerului Culturii funcționează o serie de instituții publice de cultură, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat. Lista completă a acestora poate fi consultată în documentul alăturat. Începând cu luna februarie 2016, pe lângă Ministerul Culturii funcționează și Platforma Cultura Vie (link activ), un grup de lucru cu rol consultativ în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor culturale la nivel național.

institutii subordonate

Organizații în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Culturii

Descarcă PDF

Organigrama ministerului

Descarcă Organigrama ministerului

Regulamentul de Organizare și Funcționare

Regulamentul de Organizare și Funcționare - partea I

Regulamentul de Organizare și Funcționare - partea II

Regulamentul de Organizare și Funcționare - modificare și completare prin Ordin nr. 2600/04.09.2017

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Culturii

Vezi Regulamentul - 2019

Vezi Regulamentul - 2018

Acord colectiv privind raporturile de serviciu la nivel de unitate

Descarcă Acordul colectiv

 

OMCIN NR. 2446/06.06.2018 - pentru aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță, în anul 2018, personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii 

Descarcă ordin

 

OMCIN nr. 2208/2018 privind constituirea Comisiei paritare 

Descarcă ordin

 

Contract colectiv de muncă la nivel de unitate

Descarcă contractul 

Platforma Cultura Vie este un grup de lucru constituit în februarie 2016 pe lângă Ministerul Culturii, având un rol consultativ în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor culturale pe care Ministerul Culturii și Identității Naționale le dezvoltă. În urma procesului de selecție a candidaturilor transmise, lista reprezentanților sectorului cultural independent selecționați este următoarea:

1.Eugen Vaida – Transylvanet – Federația pentru Patrimoniu Transilvănean;
2. Mara Oprișiu – Asociația Culturală KunSTadt;
3. Attila Weinberger – Fundația BlueSylvania;
4. Doru Mihai Taloș – Asociația Reactor de creație și experiment;
5. Anca Constantin van der Zee – Asociația Culturală Flower Power;
6. Sabina Ulubeanu – InnerSound New Arts Festival;
7. Laura Coroianu – Emagic;
8. Alexandru Ion – Asociația T.E.T. Alexandria;
9. Ioana Păun – Asociația Română pentru Promvarea Spectacolului;
10. Raluca Iacob – Asociația MetruCub – resurse pentru cultură (auto-suspendată cu începere din 15 mai 2016, pe perioada în care are calitatea de consilier al ministrului Culturii);
11. Andreea Borțun – Asociația T.E.T. Alexandria;
12. Mirela Duculescu – Asociația Calup;
13. Fernolend Carolina – Mihai Eminescu Trust;
14. Smaranda Nicolau – Asociația Curtea Veche;
15. Vlad Rădescu – Asociația Culturală Replika;
16. Alexandra Laura Stoica –Ordinul Arhitecților din România;
17. Mihai Pintilei Jabenițan – A.C.M. Teatru FIX Iași;
18. Laurențiu Constantin – Asociația Antiqva.

Ministerul Culturii. Un proiect foto de Adi Bulboacă