Mergi la conţinutul principal

Despre Patrimoniu

Patrimoniul cultural reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor care au rezultat de-a lungul timpului din interacțiunea factorilor umani cu cei naturali. Acesta se află într-o evoluție continuă și contribuie fundamental la dezvoltarea umană și creșterea calității vieții colective. În fond, patrimoniul cultural ne încântă și inspiră generațiile vechi și noi în călătoria lor spre cunoaștere. Așadar, este o comoară care trebuie protejată ca atare.

Acest domeniu este o resursă esențială pentru identitatea României și pentru dezvoltarea unei societați a păcii și a stabilității, bazate pe respectul drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Participarea activă și gestionarea modernă a acestei resurse strategice adaugă comunității plus valoare economică, socială și culturală.

În România, Ministerul Culturii își desfășoară activitatea de protejare, conservare, restaurare și valorificare a patrimoniului cultural asigurând consultanță de specialitate și implementare în domeniu, după cum urmează:

Sistem national de patrimoniu

 

Direcția Patrimoniu Cultural

Direcția Patrimoniu Cultural coordonează activități specifice din domeniul patrimoniului cultural prin colaborarea directă cu Institutul Național al Patrimoniului, Direcțiile Județene pentru Cultură, respectiv a Municipiului București și instituțiile muzeale subordonate. Este departamentul care asigură îndrumarea metodologică, avizarea regulamentelor de organizare și funcționare, respectarea procedurilor și avizarea prin comisiile de specialitate a documentațiilor specifice de patrimoniu cultural.

Domenii de activitate:

 1. Arheologie (situri, vestigii, bunuri mobile descoperite în urma cercetărilor arheologice de specialitate sau întâmplătoare)
 2. Patrimoniu construit/imobil (monumente, ansambluri, situri)
 3. Patrimoniu mobil (muzee, arhive, colecții, etc.)
 4. Patrimoniu imaterial/intangibil (meșteșuguri, jocuri, ritualuri, forme de exprimare verbala, etc.)

Atribuții generale:  

 • propune, elaborează, fundamentează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul de competență;
 • formulează propuneri și observații asupra proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități, al căror obiect de reglementare este aplicabil și domeniilor patrimoniului cultural;
 • analizează și elaborează răspunsuri la interpelări, cereri, petiții sau sesizări, după caz;
 • asigură consultanța de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural național;
 • colaborează cu instituțiile cu activitate în domeniul patrimoniului cultural național, subordonate Ministerului Culturii în vederea elaborării de programe și proiecte culturale privind protejarea patrimoniului cultural;
 • propune sesizarea organelor abilitate în aplicarea și luarea unor măsuri de protecție a patrimoniului cultural, potrivit legii;
 • propune proiecte și programe de colaborare cu instituții, organisme sau organizații de specialitate din străinătate;
 • avizează sau definitivează, după caz regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor publice din subordinea ministerului cu atribuții în domeniul protejării patrimoniului cultural și ale serviciilor publice deconcentrate;
 • asigură elaborarea și avizează proiectele de regulamente privind organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate din domeniul patrimoniului cultural, organizate la nivelul ministerului sau la nivel zonal, potrivit legii;
 • asigură elaborarea și avizează proiectele de regulamente privind organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate din domeniul patrimoniului cultural, organizate la nivelul ministerului sau la nivel zonal, potrivit legii;
 • evaluează și propune în colaborare cu Direcția Economică, pentru bugetul Ministerului Culturii, sumele destinate exercitării dreptului de preemțiune pentru achiziția de monumente istorice de grupă A și bunuri din patrimoniul național cultural, potrivit legii;
 • propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural și natural mondial, precum și în Lista patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO;

Avizare Proiecte

Pentru lista completă a atribuțiilor, vă rugăm să consultați Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Culturii.