Mergi la conţinutul principal

Finanțarea Revistelor și Publicațiilor Culturale 

Ministerului Culturii acordă sprijin financiar nerambursabil pentru editarea revistelor și publicațiilor culturale, în baza Legii nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România. Aceste finanțări se acordă distinct pentru revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, respectiv pentru cele propuse de alte persoane juridice.

Conform legii, „revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, sunt finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii lei, sumă indexabilă anual”. Din suma alocată de la bugetul de stat, uniunile de creatori din România, membre ale ANUC, fiecare pentru domeniul său, stabilesc lista revistelor care urmează a fi finanțate, precum și sumele necesare.

Pentru finanțarea editării revistelor și publicațiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, se organizează o sesiune de selecție iar revistele și publicațiile propuse pentru finanțare de către o comisie formată din specialiști în domeniu sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii.

Valoarea bugetului anual acordat acestora reprezintă un procent de 25%, raportat la suma prevăzută pentru revistele uniunilor de creator și se alocă suplimentar acesteia. Din finanțarea acordată se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile: cheltuieli de personal; cheltuieli administrative; drepturi de autor; costuri materiale și servicii; cheltuieli pentru tiparire și difuzare; premii decernate de reviste. Metodologia de selectie se adopta prin ordin al ministrului.

Contact:

Direcția Creație Contemporană și Cultură scrisă