Mergi la conţinutul principal

Informații referitoare la restituirea donațiilor efectuate în cadrul subscripției publice pentru achiziționarea sculpturii ”Cumințenia Pământului”

În vederea recuperării sumelor donate în cadrul campaniei de subscripție publică pentru achiziționarea sculpturii ”Cumințenia Pământului”, donatorii sunt rugați să completeze următoarea cerere-model, pe care să o trimită Ministerului Culturii și Identității Naționale, însoțită de dovada plății, la adresa Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București, cod poștal 030833, sau electronic, la adresa de e-mail donatii@cultura.ro, cel târziu până la 30 septembrie 2018.

Cererile transmise până acum, dacă au următoarele elemente, rămân valabile:

a) denumirea solicitantului;

b) codul de înregistrare fiscală/CNP;

c) domiciliul solicitantului;

d) suma solicitată la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea;

f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

g) documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original;

h) numărul de telefon la care poate fi contactat şi numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS (dacă se dorește restituirea sumei prin altă metodă decât rectificarea facturii abonamentului telefonic sau bonusarea cartelei prepaid), după caz.

i) dovada plății

 

Persoanelor care au donat folosind una din modalitățile de mai jos li se vor restitui banii fără a fi necesare demersuri suplimentare, respectiv transmiterea cererii menționate mai sus:

  • prin virament (ordin de plată în lei/dispoziție de transfer valutar intrabancar și interbancar);
  • donații prin intermediul site-ului campaniei www.brancusiealmeu.ro cu plată prin card bancar;
  • transfer bancar electronic (internet banking);
  • prin SMS, pentru numerele de telefon active.

 

Pentru donaţiile provenite prin SMS, returnarea se va face prin rectificarea facturii sau prin bonusarea numărului de telefon, în cazul cartelelor prepaid.

Persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora îşi vor exprima această opţiune, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, până la data de 30 iunie 2018.

Sumele donate și nerevendicate sau pentru care donatorii nu au putut fi identificaţi indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donaţiei până la 31 decembrie 2018, se fac venituri la bugetul de stat.

 

HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil