Mergi la conţinutul principal

Instituții de finanțare subordonate Ministerului Culturii

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

Administratia Fondului Cultural National (AFCN) este o instituție publică autonomă înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 802/14 iulie 2005 privind organizarea și funcționarea Administației Fondului Cultural Național cu scopul de a gestiona Fondul Cultural Național, de a finanța programele, proiectele și acțiunile culturale organizate în țară și/sau în străinătate precum și pentru a susține relațiile culturale internaționale ale României. Prin finanțarea de programe și proiecte culturale, Administrația Fondului Cultural Național facilitează accesul publicului la manifestări culturale, artistice și educaționale variate precum: festivaluri, evenimente multiculturale și interdisciplinare, expoziții, concerte, reprezentații de teatru, spectacole, performance-uri, happening-uri, workshop-uri, seminarii, conferințe, lansări de carte și publicații periodice, cursuri de artă pentru toate categoriile de public. Pentru mai multe informații va invităm să vizitați siteul AFCN www.afcn.ro.

Centrul Național al Cinematografiei (CNC)

Susține și promovează filmul românesc și încurajează dezvoltarea cinematografiei. Printre altele, CNC organizează concursul de proiecte cinematografice și acordă sprijin financiar din Fondul cinematografic pentru dezvoltarea de proiect și producția de film, pentru promovarea și distribuirea națională în cinematografe sau pentru promovarea în străinătate a filmelor românești, pentru modernizarea și digitalizarea cinematografelor, pentru cinematografele de artă, pentru programe de cultură și educație cinematografică, pentru participarea filmelor și a cineaștilor români la manifestări interne și internaționale de profil, inclusiv prin organizarea de standuri, manifestări și acțiuni promoționale în cadrul acestora, pentru finanțarea realizării unor proiecte cinematografice în regim de coproducție. Website-ul instituției este www.cnc.gov.ro.

Institutul Național al Patrimoniului (INP)

Este responsabil de fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare (PNR), principalul instrument de finanțare, din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, a monumentelor istorice aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale și a cultelor religioase.

Prin Programul Național de Restaurare (PNR), INP gestionează fondurile destinate cercetării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice. Pot fi incluse în PNR următoarele categorii de monumente istorice: monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, actualizată aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale; monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, actualizată, aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege; imobile cu statut juridic similar celor menționate în paragrafele anterioare care fac parte din monumente istorice aflate în categoriile ansambluri sau situri. Mai multe despre Institutul Național al Patrimoniului puteți găsi pe www.patrimoniu.gov.ro.

Centrul Național al Dansului București

Centrul Național al Dansului București încurajează și sprijină producerea și difuzarea de spectacole de dans contemporan, dezvoltarea artistică și profesională, activitățile de documentare și cercetare din domeniul dansului contemporan, precum și mobilitatea artiștilor și a creațiilor acestora. Prin organizarea concursurilor de programe și proiecte coregrafice produse sau co-produse de Centrul Național al Dansului București, acesta dorește să participe direct la realizarea acelor proiecte coregrafice care contribuie la îmbogățirea domeniului dansului contemporan, atingând: o dimensiune națională și internațională; un grad crescut al potențialului de vizibilitate a unor proiecte relevante; un impact puternic cu referință directă la formarea unui public specializat cât mai larg; un grad crescut de profesionalizare a artiștilor din domeniu. În 2016 categoriile de finanțare sunt: Producția și difuzarea de spectacol - producții coregrafice originale și difuzare; Dezvoltare artistică și profesională a artiștilor - organizarea de cursuri de pregătire și ateliere pentru profesioniști, pe teritoriul național; participarea profesioniștilor din domeniu la cursuri și ateliere de formare în străinătate; Cercetare și documentare în domeniul coregrafic (istoric sau actual), rezidențe, studii de practici contemporane, documentare, prezervarea și valorificarea patrimoniului imaterial al dansului modern și contemporan românesc. Vizitați www.cndb.ro.