Mergi la conţinutul principal

Lansarea Programului CultIN

Procedura privind selecția a ofertelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile, pentru anul 2016, în cadrul Programului CultIN, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor

 

Ministerul Culturii anunță lansarea Programului CultIN, instrument de finanțare ce se adresează antreprenorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul industriilor culturale și creative, inițiativelor personale organizate în companii, hub-uri, incubatoare de proiecte și afaceri, studiouri de creație, care au potențialul de a genera prosperitate prin valorificarea proprietății intelectuale.

 

Domeniile  culturale pentru care solicitanții pot depune oferte în vederea obținerii de finanțări nerambursabile sunt: arhitectură, meșteșuguri, design(e.g. grafic vestimentar, de produs), media digitale și organizare în comunități creative (huburi culturale).

 

Ofertele culturale din domeniul industriilor culturale și creative sunt prezentate de solicitanți sub forma unui dosar (în format clasic, cu șină), care trebuie să conțină următoarele documente:

 

 1. Cererea de finanțare nerambursabilă tipizată, completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanțare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa cultura.ro.
 2. Copia, certificată “conform cu originalul” și semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatorești de înființare, definitivă și irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul;
 3. Copia, certificată “conform cu originalul” și semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale solicitantului, precum și actele aditionale, dupa caz;
 4. Copia certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislația în vigoare);
 5. Copie a Certificatului de atestare fiscală aflat în termenul de valabilitate;
 6. Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice;
 7. Dovada existenței altor surse atrase/proprii (contract de co-finanțare sau extras de cont);
 8. CV-urile membrilor echipei.
 9. Documentele privind eventualele parteneriate, după caz.

 

Suma totală disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor/ proiectelor culturale din cadrul Programului CultIN este de 500.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei.

 

Pentru a putea fi eligibile, ofertele culturale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)    Să vizeze domeniile creative de referință pentru care se desfășoară selecția, așa cum sunt acestea prevăzute la Art. 8 din norme;

b)    Să conțină documentele prevăzute la Art. 7 din norme;

c)    Să aibă perioada de desfășurare în intervalul 3 octombrie – 15 noiembrie 2016.

 

Dosarele se vor depune în perioada 12 iulie – 10 august 2016 (până la ora 17.00) la Registratura Generală a Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București, cu mențiunea „Proiect Program CULTIN  2016”. Ofertele pot fi transmise și prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa menționată mai sus, până la data de 10 august a.c.

 

Toate informațiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanțare nerambursabilă, procedura de selecție a ofertelor culturale din cadrul Programului CultIN - 2016, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor, se regăsesc mai jos.

 

 • Anexa Nr. 1 - Cererea de finanțare
 • Anexa Nr. 2 - Grila de evaluare Proiect
 • Anexa Nr. 3 - Declarație de confidențialitate și imparțialitate
 • Anexa Nr. 4 - Contract 1 tranșă
 • Anexa Nr. 5 - Contract 2 tranșe
 • Anexa Nr. 6 - Acord de parteneriat
 • Dicționar de termeni și Principii
 • Norme Metodologice Program CultIN

 

CALENDARUL  SESIUNII DE FINANȚARE A PROGRAMULUI CULTIN - 2016

 

Perioada de depunere a ofertelor culturale

12 iulie – 10 august 2016

Perioada de selecție administrativă a ofertelor depuse

11 – 17 august 2016

Perioada de  evaluare  a ofertelor culturale

18 august –2 septembrie 2016

Perioada de afișare pe website-ul Ministerului Culturii a dosarelor evaluate

5– 6 septembrie 2016

Perioada de depunere a contestațiilor

7 – 9 septembrie 2016

Perioada de soluționare a contestațiilor

12 – 16 septembrie 2016

Perioada de afișare pe website-ul Ministerului Culturii a selecției finale a ofertelor culturale

19 – 20 septembrie 2016

Semnarea contractelor

20 septembrie – 30 septembrie 2016

 

Mai multe informații la:
Cabinet Secretar General Adjunct
Tel/fax: 021 224 46 62
e-mail: cabinetsga@cultura.ro.