Mergi la conţinutul principal

Directoratul General pentru Educație și Cultură din cadrul Comisiei Europene, care se ocupă de politicile europene pentru educație, cultură și audiovizual, tineret, multilingvism și sport

Agenda europeană pentru cultură, document strategic care abordează o serie de provocări comune ale statelor membre privind sectorul cultural

Planul de lucru în domeniul culturii 2015-2018, care trasează prioritățile de cooperare între statele membre în materie de politici culturale, ținând seama de principiul subsidiarității

Inițiativele UE în domeniul audiovizualului: politici, programe, studii și analize

Inițiativele UE în domeniul patrimoniului cultural: documente strategice, măsuri de sprijin, studii și analize

Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities: raport ce cartografiază politicile, programele și activitățile UE referitoare la patrimoniul cultural

Măsuri pentru combaterea traficului de bunuri culturale la nivelul UE

Inițiativele UE în materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe: acte normative, propuneri legislative

Inițiativele UE în materie de cooperare culturală internațională: documente strategice, acorduri

Documente strategice ale UE pentru susținerea industriilor culturale și creative

Platforme de colaborare cu reprezentanții sectoarelor culturale și creative

Rapoarte ale grupurilor de experți din statele membre (metoda deschisă de coordonare)

EUR-lex, portalul de legislație a Uniunii Europene