Mergi la conţinutul principal

Măsuri necesare în vederea demarării de către toate entitățile publice a procedurii de clasare a bunurilor ce pot face parte din patrimonial cultural național mobil

 

ANUNȚ

 

În urma verificărilor efectuate de către inspectorii săi, Ministerul Finanțelor Publice a solicitat Ministerului Culturii și Identității Naționale să ia toate măsurile necesare în vederea demarării de către toate entitățile publice a procedurii de clasare a bunurilor ce pot face parte din patrimonial cultural național mobil.

În acest context, Ministerul Culturii și Identității Naționale reamintește tuturor administratorilor de bunuri culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administritativ teritoriale asupra incidenței și a obligativității prevederilor art. 11 alin. ( 1  ) lit a) în Legea nr 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național  mobil, republicată.

Totodată, Ministerul Culturii și Identității Naționale atrage atenția că, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 9 alin. (2) din Normele de clasare a bunurilor culturale, aprobate prin H.G. nr.886/ 2008” pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi administrate de instituţii publice, regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale ori alte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, declanşarea procedurii de clasare se realizează de către instituţiile publice care le administrează.”