Mergi la conţinutul principal

Mesajul Ministrului Culturii și Identității Naționale cu ocazia Zilei Culturii Naționale

A vorbi despre cultura națională din perspectiva numeroaselor valori, a permanențelor și a perspectivelor ei în contextul actual al preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene, consider că este un fericit prilej pentru relansarea interesului pentru România ca destinație culturală pentru toți cei care doresc să ne cunoască în calitatea noastră de națiune cu o istorie exemplară, ancorată în tradiții și deschisă modernității, în același timp.

      România are o geografie culturală extrem de ofertantă: de la tradiții și obiceiuri, la obiectivele culturale de patrimoniu, oameni de cultură iluștri, artiști-tezaur care duc faima țării pretutindeni în lume, produse culturale de înaltă ținută. Recunoscuți pentru ospitalitatea și bonomia lor, românii sunt, poate înainte de orice, posesorii unor virtuți care țin de îndelungata lor tradiție creștină, cultivând, tocmai în acest spirit, dialogul și respectul pentru toate credințele, datinile și mentalitățile altor popoare. Considerăm că principala misiune a noastră, a tuturor românilor, ar trebui să fie aceea de a (re)învăța să admirăm, de a (re)învăța să fim mândri de patrimoniul nostru cultural și, implicit, de a milita împreună pentru a-l valoriza și a-l promova corect și eficient. Acest lucru nu trebuie să se întâmple numai la nivelul elitelor culturale, ci trebuie activat instrumentarul admirației încă de la cele mai fragede vârste, investind în formarea judecăților de gust estetic ale tinerilor, în elaborarea unor strategii în sfera educației pentru conștientizarea importanței și a valorii de netăgăduit a patrimoniul național.

      Atâta vreme cât Europa și o întreagă lume ne admiră și ne respectă identitatea culturală, personalitățile și operele de artă, socotindu-le repere universale, suntem datori să ne promovăm din interior și cu reală vocație valorile culturale ca brand de țară. Căci cultura va fi, întotdeauna, nucleul identitar al oricărui popor. Cultura română are această demnitate fundamentală, construită peste generații și neștirbită în nicio epocă istorică, oricât de vitregă ar fi fost aceasta. Românii cred în cultura lor și își respectă spiritualitatea, istoria, limba națională, tradițiile autohtone, tipul de mentalitate, diversitatea etnică, valorile etice și estetice. Românii știu că propria lor cultură este cartea lor de vizită valabilă în orice timp și spațiu și că se cuvine să fim  noi înșine ambasadorii ei, pretutindeni în lume.

      În cultură fiind, nu avem granițe, nu mai aparținem, restrictiv, unor națiuni, etnii, grupuri sociale, ci suntem parte dintr-un întreg rafinat, un bun al tuturor care, deși se împarte, generos, către toți cei care doresc să-l cunoască, nu se împuținează. Cultura unui neam este, în fond, măsura în care acesta se poate defini pe sine în raport cu ceilalți, fără pierderi identitare, strict sub semnul virtuților și al infinitelor posibilități de dialog și de creștere întru valoare și întru Frumos (în accepțiunea dată de  filozoful Constantin Noica).

      La ceas aniversar, vă urez să aveți har, virtuți și creație înaltă tuturor celor care sunteți parte a acestei culturi care se deschide, ca o Valoare în sine, către universalitate, definindu-ne și protejându-ne identitatea națională! LA MULȚI ANI!

 

VALER DANIEL BREAZ,

Ministrul Culturii și Identității Naționale