Mergi la conţinutul principal

Modificarea cadrului legislativ pentru implementarea eficientă a Programului de investiţii în domeniul culturii

Guvernul României, a aprobat în ședința de guvern din data de 21 august a.c., Proiectul de Ordonanţă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Proiectul de Ordonanţă urmărește modificarea unor reglementări necesare pentru o mai bună gestionare și punere în aplicare a Programului de investiţii în domeniul culturii, instituit de OG nr. 76/2018.

Pentru simplificarea procedurii de derulare a Programului și pentru asigurarea finanțării și implementării cu celeritate a acestuia, se desemnează o structură specializată din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, care deține expertiza și capacitatea administrativă necesare unui program de anvergură. Astfel, se prevede ca Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP) asigură coordonarea, finanţarea, monitorizarea, evaluarea și controlul Programului, în conformitate cu prevederile legale.

Mai mult, prezentul act normativ va completa categoriile de beneficiari ai Programului, cu instituții aflate în subordinea  autorităţilor administraţiei publice locale. Totodată, se vor completa categoriile de terenuri/construcții aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, cu cele aflate în proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale.

Cu privire la normele metodologice privind implementarea Programului, precizăm că, potrivit dispozițiilor tranzitorii din proiectul de act normativ, acestea se vor aproba în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.