Mergi la conţinutul principal

Monumente de For Public

 

Monumentele de For Public sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic stabilit pentru acestea.

Amplasarea monumentelor de for public se realizează cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în baza analizei realizate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public.

Conform prevederilor Anexei 3 la O.M.C. nr. 2200/26.03.2015, documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public trebuie să cuprindă următoarele: Lista documente obligatorii

Comisia Naţională pentru Monumente de For Public este formată din cercetători ştiinţifici, artişti plastici, critici de artă, academicieni şi membri ai instituţiilor de specialitate. Comisia este alcătuită din 11 membri, cu un mandat de 2 ani, propuşi de instituţiile de specialitate.

Compartimentul Monumente de For Public funcţionează în subordinea directă a Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale. Pe lângă monumentele de for public, compartimentul este responsabil şi de proiectele de arte vizuale şi arhitectură, care intră în autoritatea ministerului.

Un proiect important al compartimentului este Bienala de la Veneţia - unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale internaţionale - gestionat împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România. Legătura dintre eveniment şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale este asigurată de Comisarul României. În prezent, comisarul participării României la cea de-a 57-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă de la Veneţia (2017) şi la cea de-a 16­–a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură de la Veneţia (2018) este arhitectul Attila Kim.

Geta Brătescu – Apariţii (http://apparitions.ro/) este proiectul care reprezintă România la cea de-a 57-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă de la Veneţia (2017) – la Biennale di Venezia. Expoziția se desfășoară în Pavilionul României din Giardini della Biennale și în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția și este deschisă publicului până în data de 26 noiembrie 2017.

Contact:

E-mail: arte.vizuale@cultura.ro

E-mail exclusiv pentru corespondența referitoare la Bienala de la Veneția: bienala.venetia@cultura.ro

 

 

Domeniul Monumentelor de For Public cuprinde:

Comisia Naţională pentru Monumente de For Public 

 

2019