Mergi la conţinutul principal

Monumente de For Public

Monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic general stabilit pentru acestea. Statul de monument de for public se îndeplinește dacă se respectă cel puțin una dintre următoarele condiții: amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizații de construire emise cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data amplasării, sau existența acestora este consemnată sau atestată ca notorie prin publicații științifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare publică ori prin evidențele autorităților, instituțiilor și serviciilor publice.

Compartimentul Monumente de For Public funcționează în subordinea directă a Ministrului Culturii. Compartimentul este responsabil de proiectele de artă și arhitectură, care intră în autoritatea ministerului. Totodată, se ocupă și de Comisia Națională de Monumente de For Public, comisie formată din experți, sculptori, critici de artă, academicieni și membri ai instituțiilor de specialitate. Comisia este alcătuită din 11 membri, cu un manandat de 3 ani, propuși de insituțiile de specialitate. Compartimentul asigură secretariatul Comisiei și întorcmirea actelor necesare acesteia.

Un proiect proiect important al compartimentului este Bienala de Artă și Arhiectură de la Veneția. Legătura dintre eveniment și Ministerul Culturii este asigurată de Comisarul Bienalei. În prezent, comisarul participării României la cea de a 15-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură de la Veneția este arhitectul Attila Kim.

Compartimentul coordonează și supervizează:

1. Comisia Națională a Monumentelor de For Public (CNMFP)

Persoană de contact

Andrei Ioan | Consilier superior | andrei.ioan@cultura.ro