Mergi la conţinutul principal

Nevoi Culturale de Urgență

Fondul pentru finanțarea nerambursabilă de către Ministerul Culturii a nevoilor culturale de urgență reprezintă între 2-8% din bugetul anual al instituției, conform legii. Funcționează în baza unui ordin de ministru anual și este alocat pentru finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale prin atribuire directă.

În 2016 criteriile în baza cărora s-a acordat finanțarea au fost:

a. impactul iminent al ofertei culturale asupra comunității căreia i se adresează;

b. impactul direct al ofertei culturale asupra evoluției profesionale a specialiștilor din domeniul în care a fost elaborată;

c. specificicatea/unicitatea/necesitatea ofertei culturale, raportat la sistemul de valori, regional/european/internațional, din domeniul în care a fost elaborată;

d. unicitatea ofertei culturale în cadrul ofertelor culturale existente în comunitatea căreia i se adresează, în perioada avută în vedere;

e. contribuția determinată a ofertei culturale la creșterea calității vieții și la asigurarea coeziunii sociale, în comunitatea căreia i se adresează. 

Normele metodologice pentru derularea acestui tip de finantare se aproba annual, la inceputul fiecarui an calendaristic, prin ordin al ministrului. 

Contact:

Direcția Creație Contemporană și Cultură scrisă

Nevoi Culturale de Urgenta