` Ministerul Culturii - Lista Monumentelor Istorice

Lista Monumentelor Istorice

 

 

 

Lista Monumentelor Istorice

 

Lista monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată.

 

Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de arhitectură, de for public şi monumente memoriale şi funerare).
Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

 

Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.


Lista monumentelor istorice este realizată pe judeţe. Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:
• Categoria A - monumente de interes naţional
• Categoria B - monumente de interes local

 

Lista Monumentelor Istorice 2015 (pe județe) [pdf]:

 

Alba Constanța Mureș
Arad Covasna Neamț
Argeș Dâmbovița Olt
Bacău Dolj Prahova
Bihor Galați Sălaj
Bistrița Năsăud Giurgiu Satu Mare
Botoșani Gorj Sibiu
Brăila Harghita Suceava
Brașov Hunedoara Teleorman
București Ialomița Timiș
Buzău Iași Tulcea
Călărași Ilfov Vâlcea
Caraș Severin Maramureș Vaslui
Cluj Mehedinți Vrancea

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Comunicat al Ministerului Culturii şi Cultelor (18.04.2008)

Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor se celebrează anual, începând cu 1983, în data de 18 aprilie a fiecărui an.

Ministerul Culturii şi Cultelor, ca gestionar al conservării şi protejării patrimoniului cultural imobil îşi manifestă, şi cu această ocazie, îngrijorarea şi preocuparea privind situaţia actuală a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice.

Supuse unei permanente presiuni, datorită dezvoltării explozive a investiţiilor din ultimii ani, monumentele istorice şi siturile arheologice au avut şi au în continuare de suferit.

Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează cadrul legal şi acordă sprijinul său metodologic pentru toate acţiunile privind conservarea integrată a patrimoniului imobil. În actualul context al responsabilizării autorităţilor locale, principalele măsuri care trebuiesc aplicate sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare ca atribuţii specifice ale autorităţilor locale şi judeţene.

Din păcate, Ministerul culturii şi Cultelor constată că prevederile legale nu sunt aplicate de aceste autorităţi, atât la nivelul regimului de autorizare a construcţiilor cât şi la acela al controlului teritoriului lor de competenţă.

De cele mai multe ori, Ministerul Culturii şi Cultelor este pus în situaţia de ultim apărător al monumentelor istorice şi al siturilor arheologice, ceea ce determină adoptarea de măsuri privind schimbarea cadrului legislativ şi al modului de reglementare al inventarierii, conservării şi restaurării monumentelor istorice.

Consecvent misiunii sale, conform prevederilor legale, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi reafirmă şi cu această ocazie voinţa de a promova toate acele schimbări ale cadrului legislativ, administrativ şi organizatoric care vor permite conservarea patrimoniului imobil în cadrul unei politici de dezvoltare durabilă a României.