Lista Monumentelor Istorice (2010)

 

 

 

 

 

 

 


 

Comunicat al Ministerului Culturii şi Cultelor (18.04.2008)

Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor se celebrează anual, începând cu 1983, în data de 18 aprilie a fiecărui an.

Ministerul Culturii şi Cultelor, ca gestionar al conservării şi protejării patrimoniului cultural imobil îşi manifestă, şi cu această ocazie, îngrijorarea şi preocuparea privind situaţia actuală a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice.

Supuse unei permanente presiuni, datorită dezvoltării explozive a investiţiilor din ultimii ani, monumentele istorice şi siturile arheologice au avut şi au în continuare de suferit.

Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează cadrul legal şi acordă sprijinul său metodologic pentru toate acţiunile privind conservarea integrată a patrimoniului imobil. În actualul context al responsabilizării autorităţilor locale, principalele măsuri care trebuiesc aplicate sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare ca atribuţii specifice ale autorităţilor locale şi judeţene.

Din păcate, Ministerul culturii şi Cultelor constată că prevederile legale nu sunt aplicate de aceste autorităţi, atât la nivelul regimului de autorizare a construcţiilor cât şi la acela al controlului teritoriului lor de competenţă.

De cele mai multe ori, Ministerul Culturii şi Cultelor este pus în situaţia de ultim apărător al monumentelor istorice şi al siturilor arheologice, ceea ce determină adoptarea de măsuri privind schimbarea cadrului legislativ şi al modului de reglementare al inventarierii, conservării şi restaurării monumentelor istorice.

Consecvent misiunii sale, conform prevederilor legale, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi reafirmă şi cu această ocazie voinţa de a promova toate acele schimbări ale cadrului legislativ, administrativ şi organizatoric care vor permite conservarea patrimoniului imobil în cadrul unei politici de dezvoltare durabilă a României.