` Ministerul Culturii - Administratia Fondului Cultural National

Administratia Fondului Cultural National

 

 

 

AFCN este o instituţie publică autonomă creată în anul 2005 pentru a oferi finanţări nerambursabile proiectelor culturale.


AFCN este un finanţator public care organizează consultări cu operatorii culturali şi cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi Patrimoniului National din România, pentru stabilirea unei strategii de finanţare a culturii.


AFCN contribuie la creşterea interesului opiniei publice faţă de cultură, şi a număr ului de consumatori de cultură. 

 

Ca instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi Patrimoniului National, AFCN oferă în fiecare an finanţări nerambursabile instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi culturale.


AFCN este chemată să adopte acele strategii culturale care să îi permită selecţia în vederea finanţării programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu impact naţional şi internaţional, acoperind - prin fondurile colectate şi atrase - necesităţile crescute de resurse financiare ale proiectelor şi programelor iniţiate de operatorii culturali români. 


O provocare importantă a necesitat identificarea unui corp de experţi, la care AFCN să facă apel în fiecare sesiune de finanţare, pentru a răspunde aşteptărilor operatorilor culturali. În prezent, corpul de experţi include peste 100 de specialişti din ariile culturale eligibile. Administraţiei Fondului Cultural Naţional îi revine şi un rol deosebit, acela de a proceda la consultări cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului National si cu Institutul Cultural Român, pentru susţinerea relaţiilor culturale internaţionale ale României, punând în aplicare o strategie decisă de comun acord cu aceste două foruri.


www.afcn.ro