` Ministerul Culturii - Dezbateri acte normative

Dezbateri acte normative

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Academiei Române

 

Fisiere Atașate:

 

 

Data publicării: 26.10.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro, până la data 07.11.2016.

 

 

 

 


 

 

Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii.

 

Fisiere Atașate:

 

 

Data publicării: 26.10.2016

 

 


 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor Codului Patrimoniului Cultural.   (http://cultura.ro/articol/1184)


Fisiere atasate:

 

Data publicării: 20.10.2016


În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: codul.patrimoniului@cultura.ro, până la data de 31.10.2016.
 
Menţionăm că toate propunerile şi observaţiile primite:

- în cadrul procedurii de consultare publică asupra proiectului Tezelor Prealabile ale Codului Patrimoniului cultural, desfăşurată în perioada 27.09.2016 - 10.10.2016;

 

- în cadrul prezentei consultări asupra proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor Codului Patrimoniului Cultural, desfăşurată în perioada 20.10.2016 - 31.10.2016;

 

vor fi centralizate şi publicate, împreună cu punctul de vedere asupra oportunităţii lor, la data de 01.11.2016.


Vă mulţumim pentru contribuţii şi vă asigurăm că toate vor fi analizate şi luate în considerare, în vederea finalizării actului normativ.

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice:  proiectul de hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

 

Fisiere Atașate:

 

 

Data publicării: 19.10.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro, până la data 30.10.2016.

 

 


 

 

 

 

Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 

Fisiere Atașate:

 

 

Data publicării: 04.10.2016

 

 

 


 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019

 

Fisiere Atașate:

 

 

Data publicării: 14.09.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro, până la data 25.09.2016.

 

 

 


 

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru finanțarea unui proiect cultural.


Fisiere Atașate:


 

Data publicării: 14.09.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro, până la data 25.09.2016.

 

 

 


 

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franța 2018

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 06.09.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro, până la data 16.09.2016.

 

 

 

 


 

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului.
 
Fisiere Atașate:

 
Data publicării: 26.08.2016


În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 06.09.2016.

 

 

 


 

 

În urma audierii publice din 2 august 2016 privind modificările propuse pentru Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, Ministerul Culturii a definitivat proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, iar în temeiul art.7 alin 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îl supune dezbaterii publice.

Fișiere atașate:


*Data publicării: 25.08.2016*

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, prin fax la numărul 021/222.85.43, sau la adresele de email legislativ@cultura.ro și consultare.cinema@cultura.ro, până cel târziu luni, 29 august, ora 14.

 

 

 


 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului de cooperare între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din Republica Socialistă Vietnam în domeniul culturii, semnat la Hanoi la 12 iulie 2016

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 18.08.2016

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre privind  modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 29.07.2016

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 08.08.2016.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotarare privind organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti .

Fisiere Atașate:


 
Data publicării: 27.07.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 07.08.2016

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, refacut in urma parcurgerii perioadei de consultare publica .

Fisiere Atașate:


 
Data publicării: 26.07.2016
 

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de ordin cu privire la  modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2335/2006 , însoțit de referatul de aprobare.

Fisiere Atașate:


 
Data publicării: 22.07.2016
 
Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre privind  modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 25.07.2016

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 04.08.2016.

 

 


 

 

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale, elaborat în temeiul Legii nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 14.07.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 25.07.2016.

 

 

 


 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, și privind înființarea și funcționarea Teatrului  Național de Operetă şi Musical „Ion Dacian”.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 14.07.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 25.07.2016.

 

 

 


 

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului de Artă Timişoara, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 12.07.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 23.07.2016.

 

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la București în data de 24 mai 2016.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 11.07.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre pentru modificarea  și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 06.07.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 18.07.2016.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre privind  modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 28.06.2016

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 08.07.2016.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 7 alin (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii anunţă elaborarea şi promovarea proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii.

 

 

Fisiere Atașate:

 

 

Data publicării: 22.06.2016

 

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Operei Naționale din București și pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Naționale din București în administrarea Centrului Național al Dansului București

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 06.06.2016

 

 Eventualele propuneri sau opinii sa fie transmise pana la data de 17.06.2016, conform dispozițiilor alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii

 

 

 

Fisiere Atașate:

 

 

Data publicării: 03.06.2016

 

Eventualele propuneri sau opinii sa fie transmise pana la data de 14.06.2016, conform dispozițiilor alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica.

 


 

 

 

 

În temeiul art. 7 alin (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii anunţă elaborarea şi promovarea proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun cultural mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil.

 

 

Fisiere Atașate:

 

 

Data publicării: 24.05.2016

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul deHotarare privind acordarea titulaturii de meuzeu de importanta nationala Muzeului Militar National "Regele Ferdinand I".

 
Fisiere Atașate:


Data publicării: 05.04.2016


În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 08.05.2016.

 

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, precum şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului, în domeniul public al Municipiului Bucureşti și în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 
Fisiere Atașate:


Data publicării: 05.04.2016


În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 15.04.2016.
 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun cultural mobil clasat, prin exercitarea dreptului de preempțiune de către statul român

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 25.03.2016

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice:

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Constanța

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 17.03.2016

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice:

Proiect de Hotărâre privind transmiterea unor imobile, monument istoric, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Culturii

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 14.03.2016

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice:

Proiect de Hotărâre privind transmiterea unor imobile din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului  și în administrarea Ministerului Culturii, precum și pentru  transmiterea unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Ministerului Culturii.

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 14.03.2016

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice:

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 04.03.2016

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice:

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea  unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii.

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 25.02.2016

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de ordin privind modificarea Regulamentului de organizare și funcț;ionare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2173 din 28 martie 2013, însoțit de referatul de aprobare.

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 05.02.2016

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naționale a României

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 27.01.2016

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii publice de cultură

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 05.01.2016

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare

 

Minută dezbate publică

 

Anunț dezbatere publică

 

Fisiere Actualizate Atașate:

Data publicării: 13.01.2016


 

Fisiere Atașate:

Data publicării: 31.12.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 

 


 

 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice:

Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 31.12.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 

 


 

 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 

Fisiere Atașate:

Data publicării: 31.12.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

 

Fisiere Atașate:

Data publicării: 29.12.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre pentru modificarea  Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 

Fisiere Atașate:

Data publicării: 21.12.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei "Comorile României" în Republica Populară Chineză 

 

Fisiere Atașate:

Data publicării: 07.12.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naționale a României, instituție publică din subordinea Ministerului Culturii

Fisiere Atașate:

Data publicării: 23.10.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională a Imprimeriilor ”Coresi” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

Fisiere Atașate:

Data publicării: 23.10.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea unui proiect cultural

Fisiere Atașate:

Data publicării: 24.09.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor bunuri imobile în domeniul public al statului şi în administrarea Arhivei Naţionale de Filme, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1063/2005 privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme şi pentru actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în administrarea acesteia

Fisiere Atașate:

Data publicării: 10.09.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național „Peleș”

Fisiere Atașate:

Data publicării: 25.08.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea

Fisiere Atașate:

Data publicării: 25.08.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea  unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

Fisiere Atașate:

Data publicării: 07.08.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în administrarea Muzeului Național „Peleș”

Fisiere Atașate:

Data publicării: 06.08.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Hotarare a Guvernului privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - Tecuci

Fisiere Atașate:

Data publicării: 04.08.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

Fisiere Atașate:

Data publicării: 06.07.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Fisiere Atașate:

Data publicării: 02.07.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Ordin pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, a regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 24.06.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unei instituţii din subordinea Ministerului Culturii

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 27.05.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrări de artă vizuală

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 25.05.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 20.05.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 20.05.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 14.05.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 158 din 11 martie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea unui proiect cultural

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 13.05.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de ORDONANŢĂ  de urgenţă pentru completarea  Ordonanţei de urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 11.05.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei numărul 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al  bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 16.04.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea unui proiect cultural

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 03.04.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 20.03.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea unui proiect cultural

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 03.03.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: ORDONANŢĂ  de urgenţă pentru completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 24.02.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale.

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 23.02.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Lege pentru completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 20.02.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: HOTĂRÂRE privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local Călăraşi

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 12.02.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 09.02.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărârea Guvernului privind schimbarea denumirii Corului Național de Cameră "Madrigal" în Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin"

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 21.01.2015

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: proiect de lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 11.12.2014

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: proiectului de act normativ - Proiect de hotarare a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale, însoțit de Nota de fundamentare

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 26.11.2014

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: proiectului de act normativ - Hotarare a Guvernului privind schimbarea titulaturii Muzeului Brailei în Muzeul Brailei „Carol I”, însoțit de Nota de fundamentare

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 05.11.2014

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Proiect de Ordin pentru modificarea articolului 35 din Regulamentul privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordãrii de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006, însoțit de Referatul de aprobare

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 01.10.2014

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărârea privind schimbarea titulaturii Muzeului de Istorie Galați în Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galați, însoțit de Nota de Fundamentare

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 24.09.2014

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 


 

 

 

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice: Hotărârea privind schimbarea titulaturii Muzeului de Istorie Galați în Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galați, însoțit de Nota de Fundamentare

 

Fisiere Atașate:

 

Data publicării: 24.09.2014

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro.

 

 

 


 

 

 

 

 

Hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind derularea programului național Cantus Mundi, gestionat de Corul Național de Cameră "Madrigal"

 

 Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

Proiect de Hotărāre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

 Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2014, pentru finanțarea unui proiect cultural

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind darea unui imobil în folosință gratuită Asociației „Grupul pentru Dialog Social"

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare

 

 Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

 

HOTĂRĀRE pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr. 862/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare și darea în administrarea Ministerului Culturii și a Bibliotecii Naționale a României a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

 Fisiere Atașate:

 

 


 

 

 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii sau a unor instituții din subordinea acestuia

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Proiect hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite

 

 Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii, a unor bunuri culturale mobile clasate, și transmiterea lor în proprietatea publică a județului Arad, în administrarea Complexului Muzeal Arad

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

Ordin de aprobare a procedurii operaționale cu privire la acordarea statutului de utilitate publica pentru asociatii si fundatii cu activitate in domeniul culturii

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Ordin pentru modificarea OMCC nr. 2237 din 2004 referitor la Normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Propunere de politică publică privind asigurarea creşterii nivelului de  protejare a patrimoniului cultural naţional

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Proiect de ordin pentru modificarea literei d) a articolului 3 din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului naţional nr. 2066 din 8 februarie 2011

 

 Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului  pentru modificarea  și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 

 Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru
finanțarea unui proiect cultural

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Proiectul de Hotărāre privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea imobilelor aflate īn domeniul public al statului, din administrarea Bibliotecii Naționale  a Romāniei și a Ministerului Culturii īn administrarea Muzeului Național de Artă Contemporanî al Romāniei.

 

 Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

 

Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului II al anului 2014

 

 Fisiere Atașate:

 

 


 

 

 

 

Proiect de Hotarare a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unor proiecte culturale

 

Fisiere Atașate:

 

 


 

 

 

 

PROIECT Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Banatului din Timişoara şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 

Fisiere Atașate:

 

 


 

 

 

 

PROIECT Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia:

 

Fisiere Atașate:

 

 


 

 

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Studioul Cinematografic “Animafilm” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 

Fisiere Atașate:

 

 

 


 

 

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii și Consiliului Județean Mureș din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014, în vederea susţinerii editării publicațiilor culturale 

 

Fisiere Atașate