Mergi la conţinutul principal

Politici europene

Responsabilitatea elaborării de politici în domeniul culturii revine statelor membre, iar UE poate, conform Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, să contribuie la dezvoltarea culturii statelor membre, respectând în același timp diversitatea fiecăruia dintre acestea, atât la nivel național, cât și regional, și punând în evidență patrimoniul cultural comun. Totodată, UE are competențe în sprijinirea, coordonarea și completarea acțiunilor statelor membre în ceea ce privește conservarea și promovarea patrimoniului cultural al Europei, ameliorarea cunoașterii și diseminării culturii și istoriei europene, creația artistică și literară, dar și schimburile culturale necomerciale. Pe de altă parte, pentru politica culturală implicațiile participării la Uniunea Europeană în calitate de stat membru se regăsesc în armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domenii precum audiovizualul, patrimoniul cultural sau drepturile de autor și conexe, prin transpunerea prevederilor unor acte normative adoptate la nivel european.

Statele membre UE pot colabora în materie de elaborare și dezvoltare de politici culturale printr-un proces de învățare reciprocă și schimb structurat de informații, aplicând metoda deschisă de coordonare (MDC). MDC asigură astfel un nou cadru pentru cooperare între țările UE, ale căror politici naționale pot fi direcționate spre anumite obiective comune. Unul dintre avantajele acestei metode ar putea fi considerată posibilitatea ca țările UE să se evalueze reciproc (presiune inter pares).

Planul de lucru în domeniul culturii în perioada 2015-2018, adoptat de Consiliul Miniștrilor Culturii din UE în decembrie 2014, trasează patru priorități ale cooperării europene în sfera politicilor culturale: cultura accesibilă și incluzivă; patrimoniul cultural; sectoarele culturale și creative, economia creativă și inovarea; promovarea diversității culturale, a culturii în relațiile UE și a mobilității.

Finanțările UE din perioada de pre-aderare a României și cele din perioada ulterioară intrării în Uniune au contribuit semnificativ și susțin în continuare dinamizarea sectorului cultural. Pentru sectoarele culturale și creative sunt disponibile în acest sens fonduri structurale și de investiții (de exemplu, Programul Operațional Regional 2014-2020), precum și fonduri comunitare destinate cooperării și mobilității la nivel european (de exemplu, Europa Creativă 2014-2020). 

Dincolo de colaborarea între statele membre în cadrul oferit de politicile și inițiativele convenite la nivel european, UE creează contextul necesar pentru dezvoltarea unor mecanisme de cooperare cu state din regiuni învecinate și nu numai, precum și de stabilire a unor relații privilegiate prin încheierea de parteneriate strategice. Cu titlu de exemplu, Politica Europeană de Vecinătate a UE oferă un cadru de cooperare, inclusiv în plan cultural, cu țări din vecinătatea estică și sudică a Uniunii Europene (Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, Moroc, Palestina, Siria, Tunisia, Ucraina). De asemenea, Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă Către o strategie a UE privind relațiile culturale internaționale, din iunie 2016, propune un cadru strategic pentru consolidarea relațiilor culturale internaționale, precum și un nou model pentru cooperarea culturală. Documentul conține recomandări penru derularea acțiunilor de consolidare a relațiilor cu state terțe în lumina a trei obiective: sprijinirea cooperării culturale drept catalizator pentru dezvoltarea economică și socială; promovarea culturii și a dialogului intercultural pentru pace; dezvoltarea cooperării în domeniul patrimoniului cultural.

Exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene pentru prima dată în anul 2019 va reprezenta un moment de referință pentru România, în calitate de stat membru al UE. Dincolo de implicarea în stabilirea unor priorități în jurul cărora va fi articulat proiectul României pentru Președinția Consiliului, Ministerul Culturii va contribui la organizarea unor evenimente cu caracter cultural ce se vor derula în România în prima jumătate a anului 2019.