Mergi la conţinutul principal

Programul CultIn

 

ANUNȚ

Programul CultIn reia exercițiul Ministerului Culturii de a sprijini proiecte culturale consolidate și de a stimula prin mecanisme concurențiale și transparente proiectele comunităților creative.
 

În urma numeroaselor contestații și sesizări venite de la solicitanți, a observațiilor înaintate de Comisia de evaluare administrativă a proiectelor, precum și de Comisia de soluționare a contestațiilor, Ministerul Culturii a decis să inițieze o procedură de verificare cu privire la modul de derulare a întregului proces de evaluare administrativă a proiectelor, în acord cu legislația în vigoare.
 

Derulat în perioada 14 martie – 5 mai 2016, Programul CultIn a generat un interes deosebit din partea antreprenorilor din industriile culturale și creative, a organizațiilor negurvernamentale, numărul solicitărilor de finanțare depășind numărul de 100.
 

În calitate de finanțator, Ministerul Culturii va reconsidera, cu sprijinul comunităților creative și artistice, ale tuturor actorilor implicați, procedurile și instrumentele de aplicare, pentru a dispune de mecanisme fiabile, transparente și profesioniste de accesare a finanțărilor proiectelor și inițiativelor culturale.
 

Punctajele obținute în urma evaluării din etapa a doua pot fi vizualizate aici.