Mergi la conţinutul principal

Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Național Bran

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Culturii supune dezbaterii publică:  Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Național Bran

 

Fisiere Atașate:

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, București, la nr. fax 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro, până la data 31.03.2017.