Mergi la conţinutul principal

Proiect de Ordin

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preemţiune al statului român, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identității Naționale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data de 14.07.2019.

Fişiere ataşate:

- proiect ordin;

- anexa;

- referat de aprobare.