Mergi la conţinutul principal

Proiect de Ordin

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Ordonanţa  de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

Fișiere atașate:

Data publicării: 08.11.2017

 

 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 19.11.2017.