Mergi la conţinutul principal

Proiectul de OG pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii

 

NOTĂ

privind proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii

 

Proiectul de act normativ vizează corectarea acelor aspecte normative care au generat ori sunt de natură să genereze blocaje la nivelul instituțiilor ori al proiectelor culturale, pecum și aspecte menite să genereze optimizarea acestor activități. În principal, pentru reglementarea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, se urmăresc:

 

 • clarificarea cheltuielilor care pot fi acoperite la desfășurarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;
 • stabilirea nivelului diurnei și al altor cheltuieli, precum și prevederea ca acestea să poată fi acordate și participanților la programe/ proiecte/ acțiuni culturale, care nu au calitatea de salariați;
 • clarificarea definirii neretroactivătății, pentru corelarea cu prevederi similare din legislația de nivel egal;
 • prevederea posibilității decontării cheltuielilor de transport, pentru menbrii Consiliului Administrației Fondului Cultural Național, atunci când aceștia au domiciliul în altă localitate;
 • înregistrarea tuturor cheltuielilor cu bunuri și servicii, cu excepția obiectelor de inventar, destinate programelor/ proiectelor/ acțiunilor culturale, într-unul și același alineat bugetar;

 

În privința legislației specifice instituțiilor de spectacole și concerte, obiectivele avute în vedere sunt, în principal:

 • permiterea diverselor forme de contractualizare în cadrul acestor instituții;
 • flexibilizarea prevederilor referitoare la încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, fără a se aduce atingere contractelor individuale de muncă existente, ori duratei acestora;
 • reglementarea cumulului de funcții, în sensul trecerii prerogativei de aprobare a acestuia, de la consiliul administrativ al instituției unde se exercită funcția considerată de bază, la managementul acestei instituții;
 • în cazul colaborării artiștilor salariați cu alte instituții decât cea angajatoare, trecerea prerogativei de aprobare a colaborării, de la consiliul administrativ al instituției angajatoare la managementul acestei instituții;
 • prevederea posibilității remunerării prestațiilor salariaților în cadrul galelor, al festivalurilor ori al altor asemenea proiecte;
 • statuarea libertății contractuale a părților la stabilirea duratei contractelor, altele decât contractile individuale de muncă;
 • prevederea posibilității achiziționării de locuințe, nu doar a construirii ori amenajării acestora;

 

ANEXA

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii