Mergi la conţinutul principal

Serviciul Relații Internaționale

Serviciul Relații Internaționale funcționează în cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene și are ca obiectiv central promovarea culturii românești în lume și a culturilor străine în România, asigurând participarea și implicarea României în programe culturale și facilitând schimbul de experiențe în domeniul cultural.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Serviciul Relații Internaționale își structurează activitatea în două direcții principale: cooperare bilaterală și cooperare multilaterală și regională. Prin acestea, serviciul dezvoltă și consolidează relațiile culturale bilaterale prin participarea la elaborarea și semnarea unor documente internaționale și, pe de altă parte, implementează acțiuni, proiecte sau programe de colaborare culturală bilaterală și multilaterală.

Totodată, Serviciul Relații Internaționale este responsabil de gestionarea activităților legate de favorizarea cooperării culturale regionale, prin implicarea activă a României în programele culturale ale Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Consiliului Europei, Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), Organizației Internaționale a Francofoniei, Asia-Europe Meeting (ASEM), Rețelei Europene pentru Memorie și Solidaritate (REMS), Consiliului Miniștrilor Culturii din Sud-Estul Europei (CoMoCoSEE), Inițiativei Central Europeane (ICE).

În prezent, principalele proiecte de care se ocupă Serviciul Relații Internaționale sunt Europalia, Sezonul Cultural Franco Român și proiectele în cooperare cu UNESCO.

 

I. Cooperare bilaterală

România întreține relații diplomatice bilaterale în domeniul culturii cu 93 de state. Mai multe informații despre relațiile culturale de cooperare puteți consulta accesând lista documentelor bilaterale în domeniul culturii.

Cu 14 țări, România a devoltat relații speciale și a semnat parteneriate strategice: Statele Unite ale Americii, Azerbaidjan, China, Coreea de Sud, Franța, Italia, Japonia, Marea Britanie, Polonia, Turcia, Ungaria, Spania, Moldova și India. Lista detaliată a parteneriatelor cu aceste țări poate fi consultată aici.    

 

II. Cooperare multilaterală și regională

Prin Ministerul Culturii, la nivel guvernamental România este implicată în proiecte de cooperare multilaterală și regională prin următoarele structuri europene și internaționale:

Consiliul Europei (CoE) este prima organizație inter-guvernamentală europeană postbelică, înființată la 5 mai 1949, ca entitate europeană de promovare a valorilor democratice și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

România a aderat la CoE la data de 7 octombrie 1993 prin semnarea documentelor statutare și a Convenției Europeane a Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului, în cadrul primului Summit care a avut loc la Viena. Acest moment a reprezentat o etapă importantă în promovarea demersurilor României pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE) și la Organizația Tratatului Nord-Atlantic (NATO).

Constituită în anul 1992, la inițiativa a unsprezece state din zona Mării Negre (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, R. Moldova, România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina) Organizația de Cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN) numără în prezent douăsprezece state, prin aderarea Serbiei în anul 2003.

Documentele fundamentale ale organizației sunt: „Declarația de la Istanbul‟ și „Declarația Bosforului‟, semnate la 25 iunie 1992, la Istanbul, de 11 șefi de stat și guverne și „Carta CEMN” semnată în iunie 1998, la Yalta.

Organizația Internațională a Francofoniei (OIF)este o organizație internațională înființată prin semnarea Tratatului de la Niamey în 1970 (sub denumirea de Agenției Interguvernamentale a Francofoniei). Pornind de la afinitatea pentru limba franceză, OIF reunește 80 de state și guverne de pe cinci continente. Principalele obiective OIF sunt instaurarea și dezvoltarea democrației, prevenirea, gestiunea și rezolvarea conflictelor, susținerea statului de drept și a drepturilor omului, intensificarea dialogului între culturi și între civilizații, promovarea educării și formării.
Asia-Europe Meeting (ASEM) este un forum de cooperare între țările europene și asiatice, inițiat în vederea întăririi dialogului dintre cele două regiuni. Cooperarea se desfășoară pe trei paliere de bază: politic, economic și cultural.

Înființat în anul 1996, forumul își fundamentează obiectivele și principiile în documentul adoptat în anul 2000 „Cadrul de Cooperare Asia-Europa 2000‟.

Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate are ca scop promovarea unui proces corect de înțelegere a istoriei europene moderne. Rețeaua își desfășoară activitatea în baza Declarației referitoare la crearea Rețelei Europene pentru Memorie și Solidaritate, semnată de miniștrii Culturii din Germania, Polonia, Slovacia și Ungaria la 2 februarie 2005. România a devenit membru cu drepturi depline al Rețelei prin semnarea Anexei la Declarația sus-amintită, la data de 28 mai 2014. Obiectivul Rețelei este acela de a facilita și susține prin toate mijloacele colaborarea și schimburile între instituții partenere din țările participante, prin organizarea de conferințe, simpozioane, expoziții, mese rotunde, publicarea de studii științifice, susținerea de traduceri etc.
Consiliul Miniștrilor Culturii din Sud-Estul Europei este un organism de cooperare interguvernamentală din 12 state (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Turcia), constituit prin semnarea Cartei CoMoCoSEE, la 31 martie 2005, la Copenhaga.

Obiectivul CoMoCoSEE este de a întări cooperarea culturală regională și prezervarea patrimoniului cultural din statele membre, precum și construirea unei rețele între ministerele de profil din aceste țări, care să faciliteze schimbul de informații în domeniu și cooperarea culturală multilaterală. Președinția CoMoCoSEE este exercitată anual, prin rotație, de către miniștrii Culturii din statele membre.

Inițiativa Central Europeană este o platformă de cooperare regională ce reunește 18 state: 10 state membre UE – Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria – și 8 state ne-membre UE – Albania, Belarus, Bosnia și Herțegovina, R. Macedonia, R. Moldova, Muntenegru, R. Serbia, Ucraina. România a aderat la ICE la 1 iunie 1996, cu ocazia reuniunii de la Viena a miniștrilor afacerilor externe ICE.

Principalele domenii de cooperare din cadrul ICE: consultări privind subiecte politice de interes comun; cooperare economică și tehnică; dezvoltarea infrastructurii privind transporturile, energia, telecomunicațiile, agricultura; consolidarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale; protecția mediului; cooperarea în domeniile științei și tehnologiei, media, cultură, educație, tineret, turism; cooperare trans-frontalieră și inter-regională.

Formatul cooperării China – Europa Centrală și de Est (ECE) este o inițiativă chineză, lansată în 2011, când a avut loc prima reuniune a Forumului, la Budapesta, cu participarea miniștrilor economiei și dezvoltării din 16 state ale regiunii: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Estorina, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

Până la acest moment, au avut loc patru summit-uri la nivel de șef de guvern (Varșovia, 2012; București, 2013; Belgrad, 2014; Suzhou, 2015), iar cel de-al cincilea summit va avea loc la Riga în acest an.

Cooperarea în acest format se concentrează asupra domeniilor energiei, agriculturii, economiei, comerțului, infrastructurii, comunicațiilor, culturii, turismului și educației.

Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) este o organizație internațională înființată prin semnarea Tratatului de la Niamey în 1970 (sub denumirea de Agenției Interguvernamentale a Francofoniei). Pornind de la afinitatea pentru limba franceză, OIF reunește 80 de state și guverne de pe cinci continente. Principalele obiective OIF sunt instaurarea și dezvoltarea democrației, prevenirea, gestiunea și rezolvarea conflictelor, susținerea statului de drept și a drepturilor omului, intensificarea dialogului între culturi și între civilizații, promovarea educării și formării.
Comisia Internațională a Teatrului Francofon (IFTC) a fost înființată în 1987 și are ca scop susținerea proiectelor multilaterale de creație și de circulație teatrală din țările care fac parte din spațiul francofon. Comisia este compusă din funcționari și experți, se reunește o dată pe an, de multe ori în cadrul unui festival sau a unei alte inițiative de teatru francofon. Până în prezent, sute de proiecte au fost sprijinite de IFTC, oferind artiștilor oportunitatea de a se întâlni în cadrul creației și producției de teatru, de a confruntă și îmbogăți abordarea artistică, de a descoperi alte culturi francofone și de a ajunge la noi categorii de public.
Institutul European pentru Rute Culturale (EICR) este o agenție tehnică înființată printr-o înțelegere între Consiliul Europei și guvernul Marelui Ducat de Luxembourg. În prezent, EICR funcționează în Neumünster Abbey, Luxembourg. Scopul institutului este de a evalua și de a oferi consultanță privind Rutele Culturale deja certificate, de a sprijini noi proiecte în vederea obținerii certificării, de a coordona o rețea universitară, precum și de a organiza cursuri și activități de promovare pentru managerii de Rute Culturale.