Mergi la conţinutul principal

Rezultat contestație | Proba interviu | Concurs recrutare | Consilier clasa I asistent | Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene

Rezultatul SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI la proba interviu

la concursul de  recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de

execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent  la Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene

 

 

 

Ţinând cont de dispoziţiile art.626 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şi având în  vedere  prevederile  art. 66 lit.c)  din  Hotărârea  Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba interviu comunică următoarele rezultate:

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul interviului

Rezultatul probei interviu

1.

Badea Florin-Alexandru

Consilier clasa I grad profesional  asistent

44,66

RESPINS

ƒ

 

 

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

 

Afişat astăzi, 04.11. 2019, ora 1400 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.