Mergi la conţinutul principal

Rezultat | interviu | examenul de promovare în grad profesional imediat superior | funcţia publică de execuție de consilier | grad profesional superior | Serviciul Artele Spectacolului şi Cinematografie - Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană

 

Rezultatul interviului

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior

organizat pentru funcţia publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior

la Serviciul Artele Spectacolului şi Cinematografie din cadrul Direcţiei Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană din Ministerul Culturii și Identității Naționale

 

Având în  vedere  prevederile  art.  62  alin. (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul interviului

Rezultatul interviului

1.

Kerekes Erzsébet Hajnalka

consilier grad profesional superior

92,66

ADMIS

 

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore  de  la  afişare,  conform  art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,  care  se  depune  la  secretarul   comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor.

Afişat astăzi, 15 noiembrie 2018, ora 17.00, la sediul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.