Mergi la conţinutul principal

Rezultat | probă interviu | funcţia publică de execuţie vacantă |consilier clasa I grad profesional asistent | Serviciul Resurse Umane

 

Rezultatul interviului la concursul de recrutare

 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent  la

 Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale

 

Având în  vedere  prevederile  art.  62  alin. (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul interviului

Rezultatul interviului

1.

 Puşchiu Simona

Consilier grad profesional asistent

96,00

ADMIS

 

ƒ   Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore  de  la  afişare,  conform  art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,  care  se  depune  la  secretarul   comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor, d-na Lepădatu Geta, consilier.

 

Afişat astăzi, 01 martie 2017, ora 1500, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

Secretariatul comisiei de concurs