Mergi la conţinutul principal

Rezultat |probă scrisă | examen de promovare în grad profesional imediat superior | funcţia publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal | Serviciul Cultură Scrisă -Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană

Rezultatul PROBEI SCRISE

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior

organizat pentru funcţia publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal

la Serviciul Cultură Scrisă - Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

 

 

Având în  vedere  prevederile  art.  62  alin. (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Macovei Alexandru-Ion

 

consilier grad profesional principal

 

95,33

ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20 noiembrie 2018, ora 1400, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore  de  la  afişare,  conform  art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,  care  se  depune  la  secretarul   comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 15 noiembrie 2018, ora 15,45, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.