Mergi la conţinutul principal

REZULTAT| selecție dosare| concurs de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante| grad profesional asistent|Compartimentul Monumente de For Public

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul

de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent

la Compartimentul Monumente de For Public  din cadrul Ministerului Culturii

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019, cu completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituția publică

Rezultatul selecţiei dosarelor - motivul respingerii dosarului

1

IJAC ANDREI SIMION

consilier clasa I grad profesional asistent

Ministerul Culturii

RESPINS

Nu îndeplineşte condiţia de studii solicitată în anunţul de concurs – cf. art. 465 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019, cu completările ulterioare

2

POSTELNICU DIMITRIE

consilier clasa I grad profesional asistent

Ministerul Culturii

RESPINS

Nu îndeplineşte condiţia de studii solicitată în anunţul de concurs – cf. art. 465 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019, cu completările ulterioare

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 21 noiembrie 2019, ora 1230, la sediul Ministerului Culturii.