Mergi la conţinutul principal

Rezultat selecție dosare - concursul de ocupare a funcţiei publice -consilier gradul profesional asistent - Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier gradul profesional asistent

la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. Ristache Laurenţiu-Florin

RESPINS

Nu îndeplineşte condiţiile specifice de studii stabilite pentru ocuparea respectivei funcţii publice (art.18 din HG nr.611/2008, cu modificările ulterioare). Art. 19 din ramura de ştiinţe solicitată

2. Orzaţă Antonia-Raluca

ADMIS

-

3. Doană Irina

ADMIS

-

 

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la proba scrisă în data de 11.09.2017, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale având asupra lor Cartea de Identitate/Buletinul de Identitate şi pix cu pastă albastră.

 

Afişat astăzi 22.08.2017, ora 1500 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.