Mergi la conţinutul principal

Rezultat selecție dosare| post contractual vacant de execuție| șofer treapta profesională I| Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții

Ministerul  Culturii  şi  Identităţii  Naţionale

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea

postului contractual de execuţie vacant de şofer treapta profesională I la Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii

 

 

Având în vedere prevederile art.19 şi art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin OMCIN nr. 2431/23.06.2017 modificat prin OMCIN nr.2444/28.06.2017 comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru postul contractual de execuţie vacant de şofer treapta profesională I la Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii, astfel:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Motivul/motivele respingerii dosarului

1

DĂNIŢĂ EUGEN

ADMIS

------

2

GICĂ STELIAN

ADMIS

------

3

SANDU ADRIAN-ALEXANDRU

ADMIS

------

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18 iulie 2017, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.